اقتصادی

حفظ قمقمه آب دائمی کشور برای توسعه پایدار در سال جهانی کارست و غار

در حالی که سال 2021 سال بین المللی کارست و غار است و بخشی از تامین منابع آب آشامیدنی از منبع حیاتی آن تامین می شود ، نگاه به منابع آب کارستی در قوانین کشور منعکس نشده است ، اما محققان “کارست” و “غار” را در نظر می گیرند. به عنوان ریتم تنوع زمین شناسی. و آنها می دانند که این نمادی از پیشرفت پایدار است که در صورت تداوم ، کشور یک بطری آب سالم نگه می دارد.

کمال طاهری ، زمین شناس و محقق حوزه آب کارست در گفت وگو با نازک نارنجی ، وی منطقه آبراهه را چشمه آهکی یا کارستی دانست که در تأمین آب و توسعه زندگی بشر بیشترین اهمیت را دارد. معرفی استفاده از انسانهای نئاندرتال در گودالهای کارستی در غرب ایران از بیش از صد هزار سال تا حدود 40 هزار سال پیش در دسترس بودن منابع آبی متعدد ، دره های کارستی ، جنگلها و چشمه های صخره ای کارست را برای انسانهای اولیه مطلوب کرده است.

وی در مورد وضعیت “کارست” در ایران گفت: نزدیک به 60 سال از آغاز مطالعه مناطق کارستی در ایران می گذرد. در سالهای 1940-1942 ، با تشکیل گروه مطالعات آب زیرزمینی اولین وزارت آب و برق ، این مطالعات آغاز شد. “شاپور دالکی” ، “ناهید و جراحی” و “شیطان و داراب” با مساحت 150،000 متر مربع. کیلومترها پس از سه سال به پایان رسید. در سالهای 1353 تا 1367 ، مطالعات منابع آب کارستی در سطح مطالعه اولیه و شناسایی حوضه های معینی انجام شد.

طاهری اظهار داشت که در حوضه غربی ، مطالعات شناسایی آب کارستی در سال 2004 و مطالعات نیمه تفصیلی در حوزه الوند با استفاده از روشهای تحقیق و بودجه وزارت نیرو و فرم تربیت اولین دانشجوی دکتری در رشته آب شناسی در دانشگاه شیراز ( پروفسور حاجی کریمی) ادامه دارد: در سالهای 1987 و 1988 و در جریان کنفرانس بین المللی کارست در چین و ترکیه ، ایده ایجاد مرکز ملی کارست در ایران توسط anhing Dr. احمد افراسیابیان (بنیانگذار و بنیانگذار مرکز مطالعات و تحقیقات کارستی در ایران) وزیر سابق نیرو به دلیل ناکارآمد بودن روشهای کار ، کمیته کارستی و تشکیل مجدانه وزارت نیرو ابتدا تأسیس شد و مطالعات مهارلو را شاید بعنوان یک حوزه نمونه کشور ادامه داد. برای دستیابی به رویکرد

این پژوهشگر آب کارست با مطالعه اینکه این مرکز در حال حاضر به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی آب در شیراز فعالیت می کند ، یادآور شد: حتی اگر این مرکز در طول 30 سال عمر خود کارهای پایدار انجام داده باشد ، امروزه فعالیت های آن کمتر از اتلاف منابع مالی است ، بنابراین در سالهای اخیر ، فعالیت کارستی و مطالعات آن پیشرفت چندانی نداشته است و شاید در چند سال اخیر دوره رکود کارستی در ایران در نظر گرفته شود.

وی با ابراز امیدواری مبنی بر رشد و توسعه مطالعات و تحقیقات کارستی در ایران ، پیشنهاد ایجاد موسسه ملی تحقیقات کارستی در کشور را مطرح کرد و ادامه داد: به عنوان منابع آب کارستی در ساختار جدید وزارت قانون انرژی و حتی آب فراموش شده است. با وجود اهمیت آب کارستی در مواقع اضطراری ، حتی یک کلمه در قانون درباره حفاظت از این منابع وجود ندارد. درست است که از قانون توزیع عادلانه آب می توان برای حفاظت از کارست به عنوان منبع آب استفاده کرد. اما این درست است که وجود قوانین مرتبط و روشن در این زمینه می تواند بر ضمانت اجرا و اجرای قوانین بیفزاید.

حفاظت از میراث کارستی و منابع آب

طاهری با تأکید بر لزوم حفاظت از منابع آب در کارست و غارها گفت: برای این منظور ، این منابع باید شناسایی و حفاظت شوند و این منبع آب باید به عنوان غارها ، در دسترس بودن نهادهای ذیصلاح و تصمیم گیری منسجم شناسایی و حفاظت شود. -ساخت ساختار. ” کارست اکنون یک بدن نیمه مرگ است که توسط بسیاری از وزیران و سازمان ها اداره می شود. غارها و آثار ملی کارست توسط اتحادیه محیط زیست اداره می شود ، درآمد آن برای سازمانهای گردشگری است و آب آن توسط وزارت نیرو استفاده می شود.

وی با بیان اینکه سال 2021 سال بین المللی کارست و غارها است ، خاطرنشان کرد: سازمان ها ، موسسات و دانشگاه های مختلف از سراسر جهان با این رویداد همزمان شده اند و در ایران نیز انجمن ژئومورفولوژی یکی از مروجین این رویداد است. غارها ، و بسیار عالی خواهد بود اگر در سازمانهای مدیریت آب مانند وزارت نیرو ، فعالیت هایی در این زمینه اجرا شود.

این پژوهشگر کارستی آب از تدوین کتابی در این زمینه خبر داد و گفت: “با همکاری گروهی از بهترین کارست ها ، محققان غار و سایر متخصصان کشور ، کتاب” سیستم کارست و غارهای ایرانی “را گردآوری کرده ایم. که خوشبختانه تأییدات لازم را دریافت کرده است. توسط ناشر بین المللی منتشر خواهد شد. این کتاب 22 فصل خواهد بود و نمایشی از فعالیت پایدار کارستی در ایران خواهد بود.

وی “کارست” و “غار” را آهنگ تنوع زمین شناسی و نمادی از توسعه پایدار توصیف کرد ، که اگر حفظ شود ، از کشور محافظت می کند.

در راستای نازک نارنجی ، انجمن جهانی غارها پیشنهاد می کند که سال 2021 به عنوان سال بین المللی “غارها و کارست” نامگذاری شود که توسط کشورهای عضو تأیید شده است. این نامگذاری برای تأکید بر اهمیت بالای مناطق کارستی و غارها صورت گرفته است.

بیش از 25 درصد آب آشامیدنی جهان از منابع کارستی تأمین می شود ، در حالی که بیشتر منابع آن در کشور ناشناخته نیست و سفره های آبنمایی آبرفتی ، علیرغم کاهش بحرانی سطح آب ، آلودگی و کیفیت پایین ، هنوز هم در کشور ما دشوار است. نیاز به آب هستند.

یکی از اشکال و شگفتی های کارست و البته آسیب پذیرترین آنها غارها هستند. این غار دارای سوراخ گسیختگی داخلی بیش از 15 میلی متر است. از آنجا که این کوچکترین مقیاسی است که تشکیل آب در یک غار آغاز می شود ، ارتباط نزدیک غارها با جریان آب به طور کامل نشان داده می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا