اقتصادی

مردان بیشتر از زنان در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند

نتایج آخرین نظرسنجی ISPA در مورد رفتار مردم ایران در اوضاع اقتصادی کشور نشان می دهد که رفتار زنان و مردان در مدیریت انبار بسیار متفاوت از یکدیگر است. 2/42 درصد زنان و 2/36 درصد مردان گفتند كه پس انداز نكرده اند. مردان (11.3٪) بیش از زنان (7٪) در بورس سرمایه گذاری کردند. در مقابل ، زنان (8.1٪) طلا و سکه بیشتر از مردان (3.6٪) خریداری کرده اند.

تایید شده توسط نازک نارنجی ، این طرح برای سنجش رفتار مردم ایران در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور با جمعیت آماری از شهروندان بالای 18 سال در سراسر کشور و تعداد 1590 نمونه ساخته شده توسط مصاحبه تلفنی (20 ژوئیه تا 26 آگوست 2016) ، از مردم پرسیده شد: آیا او می تواند زندگی را نجات دهد. چگونه دوست دارید پس انداز خود را مدیریت کنید؟ 39.1٪ از پاسخ دهندگان گفتند که آنها رزرو نشده اند. 17 درصد گفتند که در زمین و مسکن و 5/16 درصد در ایجاد شغل و کارآفرینی سرمایه گذاری کرده اند.

به همین ترتیب ، 9.2 درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که در بورس و 8.1 درصد از سپرده های بانکی خود سرمایه گذاری کرده اند. 5.8 درصد گفتند که آنها طلا و سکه و 1.6 درصد دلار و سکه خریده اند.

نکته قابل توجه در مقایسه مدیریت کلی پس انداز جمعیت از مرداد 1399 تا خرداد 1398 ، کاهش قابل توجه تمایل به پس انداز بانک و افزایش تمایل به سرمایه گذاری در بورس بود. در ژوئن 1998 ، 24.8٪ از مردم گفتند که می خواهند پس انداز خود را در بانک ها واریز کنند. این میزان در آگوست 2016 با افزایش چشمگیر به 1/8 درصد کاهش یافت. در مقابل ، سرمایه گذاری عمومی در بورس اوراق بهادار از 1.5 درصد در ژوئن 1998 به 9.2 درصد در آگوست 1999 افزایش یافت. اشتغال و تجارت نیز 5.9 درصد در مقایسه با ژوئن 1998 رشد کرد. احتمال سرمایه گذاری در طلا و سکه همچنین تقریبا 4٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

39.1٪ از افراد گفتند كه پس انداز نمي كنند كه در مقايسه با سال گذشته 5٪ افزايش داشته است. به استثنای کسانی که می گویند پس انداز ندارند ، 27.9 درصد می خواهند در زمین و بازار سرمایه گذاری کنند ، 27.1 درصد کار و تجارت و 15.1 درصد در بورس سرمایه گذاری می کنند. احتمال نگهداری بانک در بین این افراد نسبت به سال گذشته 24.5 درصد کاهش یافته است اما احتمال سرمایه گذاری در بورس سهام بین مردم 12.8 درصد و اشتغال و تجارت 10.9 درصد نسبت به سال 1398 افزایش یافته است .

مطابق با نتایج تجزیه و تحلیل آماری ، رفتار مردان و زنان در مدیریت ذخیره سازی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر داشت. 2/42 درصد زنان و 2/36 درصد مردان گفتند كه پس انداز نكرده اند. از نظر مدیریت ذخیره سازی ، مردان (21.3٪) بیشتر از زنان (11.6٪) پس انداز خود را در مشاغل و مشاغل صرف می كنند. به همین ترتیب ، مردان (11.3٪) بیشتر از زنان (7٪) در بازار سهام سرمایه گذاری کردند. در مقابل ، زنان (8.1٪) طلا و سکه بیشتر از مردان (3.6٪) خریداری کرده اند. از نظر پس انداز بانکی ، زنان (5/10 درصد) بیش از مردان (9/5 درصد) پس اندازهای خود را در بانک سپرده گذاری می کنند.

در روش مدیریت ذخیره سازی بین گروه های سنی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد. افراد بالای 50 سال (12٪) پس اندازهای خود را بیشتر از سایر گروه های سنی در بانک واریز می کنند. جوانان 18 تا 29 ساله (2/21 درصد) بیشتر از سایر گروه های سنی دارای شغل و کارآفرین هستند. به همین ترتیب ، تمایل به سرمایه گذاری در بازار سهام جوانان (12.9٪) از سایر گروه های سنی بیشتر است.

لازم به ذکر است که 54.5 درصد افراد بالای 50 سال ، 38.5 درصد افراد 30 تا 49 سال و 25.1 درصد جوانان 18 تا 29 سال پاسخ این را گفته اند سوال که آنها جمع آوری نشده است.

نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که در نوع مدیریت ذخیره سازی با توجه به سطح تحصیلات افراد تفاوت معنی داری وجود دارد. با افزایش سطح تحصیلات ، سرمایه گذاری در بورس در حال افزایش است. 22.1٪ افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین 14.6٪ افراد دارای مدرک کاردانی و کارشناسی ، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار را به جای سایر روش های مدیریت ترجیح می دهند ، در حالی که این نرخ بین 9٪ با مدرک دیپلم و 9٪ با تحصیلات. این کمتر از 1.9٪ دیپلم است.

به همین ترتیب ، با افزایش سطح تحصیلات ، تمایل به سرمایه گذاری در اشتغال و افزایش مشاغل. در مقابل ، تمایل به پس انداز در بانک با افزایش سطح تحصیلات کاهش یافته است. 9.3٪ افراد دارای مدرک دیپلم کمتر ، 9٪ افراد دیپلم ، 7.3٪ افراد کارشناسی و کارشناسی و 2.7٪ افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا می گوید آنها پس اندازهای خود را در یک بانک سپرده اند.

بر اساس روابط عمومی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ، تعداد افرادی که پاسخ این سال را می دهند 57.7٪ از افراد بدون مدرک دیپلم ، 34.6٪ از افراد دارای مدرک دیپلم ، کاردانی بدون پاسخ است. مدرک و لیسانس. 25.8 درصد و افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا 26.5 درصد وجود دارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا