علمی و پزشکی

واکسن‌های موجود کووید-۱۹ در برابر انواع سویه‌های کرونا اثربخش است

هانس کلوگ ، مدیر منطقه ای WHO در اروپا ، (پنجشنبه) گفت: “واکسن های Covid-19 که در حال حاضر برای مقابله با بیماری در کشورهای اروپایی استفاده می شود ، می تواند مقاومت در برابر همه بیماری های ویروس کرونا را ایجاد کند.

وی افزود که مقامات بهداشتی باید نسبت به افزایش شیوع این بیماری ناشی از ویروس کرونا ویروس هند احتیاط کنند. اما اقدامات واکسیناسیون و پیشگیری می تواند از شیوع آن جلوگیری کند.

مدیر منطقه ای WHO در اروپا گفت: “تمام ویروس های Covid-19 که تا به امروز تکامل یافته اند به واکسن های موجود پاسخ می دهند.”

کشورها در سراسر اروپا تهیه واکسن ویروس کرونا را از بسیاری از شرکتهای دارویی مختلف از جمله Pfizer ، Moderna ، Astrazenka ، Johnson & Johnson آغاز کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: “از زمان شناسایی شیوع ویروس کرونا در هند به نام B.1.617 ، حداقل 26 کشور از 53 کشور منطقه اروپایی سازمان بهداشت جهانی آلوده شده اند.

وی گفت: “ما هنوز در مورد وضعیت جدید شدید می دانیم.” “این سویه می تواند به اندازه کافی گسترش یابد تا جایگزین سویه جهش یافته در انگلیس شود.” B.1.1.7 نامیده می شود.

دکمه بازگشت به بالا