علمی و پزشکی

استقبال نمایندگان دانشجویان داروسازی از آیین‌نامه جدید “تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها”

در نامه ای به وزیر بهداشت ، نمایندگان دانشجویان داروسازی (IPSS) با اعلام آیین نامه جدید “تأسیس ، ارائه خدمات و مدیریت داروخانه ها” سیاست های ضد انحصاری را ستودند.

به گزارش نازک نارنجی و به نقل از وبدا ، در نامه خطاب به وزیر بهداشت آمده است:

سمینار دانشجویی داروسازی ایران (IPSS) 27 ساله نماینده دانشجویان داروسازی در کشور است که همیشه با حضور و حمایت دانشجویان داروسازی در فعالیتهای اصلی کلاس داروسازی در ایران نقش مهمی داشته است. کشور.

یادآوری می شود که نمایندگان دانشجویان داروسازی در سراسر کشور جهت گیری های ضد انحصاری آیین نامه جدید “ایجاد ، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها” و نتیجه افزایش عدالت در دسترسی به خدمات دارویی و بهبود سلامت را مورد بررسی مثبت قرار داده اند. از مردم شناخته شده. البته این به معنای ناقص بودن متن این نامه نیست.

ما ، نمایندگان دانشجویان داروسازی در ایران ، همچنین اظهار داشتیم که انحصار طلبان مخالف مقررات به نام انجمن داروسازان در واقع نمایندگان اکثریت جامعه دارویی نیستند. و همچنین آنها نماینده اقلیت در صنعت دارو نیستند.

در مورد مقررات مربوط به ارتفاع ، بخشهایی مانند حذف سقف جمعیت ، امضای الکترونیکی و ثبت اثر انگشت سرپرست فنی به ازای هر نسخه ، نیاز به م remainسسین داروخانه در کشور ، سرعت بخشیدن به ایجاد یک داروخانه مشترک و کاهش زمان صدور مجوز به صورت ناخواسته . 15 امتیاز سال مزایایی است که باعث بهبود شرایط کار داروسازان جوان شده است.

از طرف دیگر ، توجه به فضای خاص مشاور دارو و همچنین تغییر رنگ جلد مدیر داروسازی فنی از سایر کارکنان مواردی است که به روشن شدن موقعیت داروساز و در نتیجه ارزش حفظ و نگهداری کمک می کند. بهبود سلامت جامعه از طریق حضور مدیر داروساز فنی مورد تأكید است. آنها می بخشند.

علیرغم همه دلایل مثبت مقررات فوق ، حوزه علمیه دانشجویان ایران نسبت به به رسمیت شناختن ادامه فعالیتهای عملی داروخانه و همچنین لغو اشتغال دانشجویی که برای ما فراهم نبود ، ابراز اعتراض کرد. معروف به یک روش جایگزین مناسب برای دانشجویان داروسازی برای کسب تجربه در فعالیت حرفه ای پاراگراف های بالا را ویرایش کنید یا روشی جایگزین برای حل مشکلات فوق ارائه دهید.

سرانجام ، نمایندگان دانشجویان داروسازی در ایران همچنین اعلام کردند که برای اصلاح وضعیت اسف بار و اجرای مقررات جدید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ، ضمن در نظر گرفتن نقض حقوق دانشجویان داروسازی در ایران از جنبه های این امر مقررات ، یک گام به جلو و حمایت خود را از اجرای مقررات جدید اعلام کرد.

دبیر بیست و سومین سمینار دانشجویان داروسازی در ایران »

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا