اقتصادی

ارایه پیش نویس لایحه «نحوه واگذاری اراضی واقع در سکونتگاه های غیررسمی» به دولت

وزارت راه و شهرسازی با هدف ساماندهی شهرک های غیررسمی و سازه های بی نظم و امکان برنامه ریزی و تعیین مالک آنها ، پیش نویس لایحه “نحوه انتقال زمین در شهرک غیررسمی” را به دولت ارائه کرد. بررسی و تأیید قبلاً انجام شده است.

به گزارش نازک نارنجی ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر کابینه ، رشد نابرابر جمعیت و مهاجرت از روستاها و افزایش قیمت زمین و غیره باعث شده است که اراضی دولتی و نهادهای عمومی مورد تهاجم قرار گرفته و در ساخت و ساز اشغال شود. اسکان غیر رسمی ، به ویژه در شهرهای دورافتاده

حتی اگر مقررات مختلف توسط سازمان آنها تأیید شود ، اما عدم تعیین مالک محل ، هرگونه برنامه یا ارائه خدمات عمومی برای سازماندهی آنها با مشکل روبرو می شود و به دلیل اینکه ساکنان چنین سرزمین های خطرناک و گروه های کم درآمد ، در عمل آنها قصد خرید زمین با قیمت فعلی را ندارند.

بر این اساس ، وزارت راه و شهرسازی ، برای خروج از وضعیت ناسالم سکونتگاه های غیررسمی و با هدف ارائه امکانات جابجایی برای تشویق اشغالگران به خرید منطقه و یادگیری تکلیف به مالک و امکان نقشه کشی برای اسکان آنها ، پیش نویس لایحه انتقال زمین هایی که در سکونتگاه های غیررسمی قرار دارند برای بررسی و تصویب به دولت ارائه می شود.

این پیشنهاد در حال بررسی و تصمیم گیری در کمیسیون لوایح دولتی است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا