اقتصادی

آمادگی بانک مرکزی در اجرای هدف‌گذاری تورم

رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی در حال آماده سازی این سیاست با هدف قرار دادن نرخ تورم برای اجرای یک کمی می گویند در سیاست موفقیت و اثربخشی گروه اقدام دولت در انتشار سریع تر از بدهی های دولت برای جبران کسری بودجه است.

این گزارش… در جهت همتی پستی محل مورد هدف قرار دادن تورم ، او ریشه تورم بالا همگرایی اصلی اقتصاد کشور طی چند دهه گذشته., دولت مالی و نقدی کسری بودجه است که به طور مداوم و تکیه بر تخفیف نقدی اقتصاد توسعه داده شده است.

وی ادامه داد:این دوره از فراوانی منابع گسترش دولت خارجی منبع پول و تورم با سرکوب مداخله در بازار ارز و افزایش عرضه و کمک به واردات در مورد افت پول های خارجی ارز روش مستقیم و غیر مستقیم منبع آرامش است. این روش نه تنها مشکلات متعددی از جمله تجزیه و تحلیل منبع و ارز ملی چرخه تولید و نوسانات شدید از مارک های به دنبال.

در ادامه رئیس کل بانک مرکزی گفت:پس از تغییر در سیاست خارجی ارز ، مالی و مالی کشور و با منابع بسیار مورد نیاز برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در بازار ارز که از دو سال گذشته طراحی و توسعه این دستگاه عامل سیاست پول جدید امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست هدف قرار دادن تورم به آن را اجرا کنید.

همتی در قالب یک قطب نمای سیاست از سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی”تورم هدف”خواهد بود. ابزار برای مدیریت سودآوری در بازار استفاده خواهد شد. به عنوان گفت: در حال حاضر نرخ بهره سیاست در دراز مدت و کوتاه راهرو از نرخ بهره در بازار آزاد, هدف میانی برای هدف خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی در پایان گفت:موفقیت و اثربخشی این سیاست در گروه اقدام دولت در انتشار سریع تر بدهی های دولت برای جبران کسری بودجه از بودجه و برابر جهت سیلندر و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه.

در پایان این پیام

دکمه بازگشت به بالا