استان ها

تشریح عوامل مرتبط با واقعیت اجتماعی طلاق

تشریح عوامل مرتبط با واقعیت اجتماعی طلاق

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عوامل مرتبط با واقعیت اجتماعی طلاق را ازدواج اجباری، صمیمیت مخدوش شده در زوجین، نداشتن مسکن، بیکاری، اعتیاد و خیانت برشمرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، کرسی علمی – ترویجی با عنوان «عوامل اجتماعی و روانی موثر بر طلاق» به همت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت در سالن علامه طباطبایی این دانشگاه برگزار شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با ارائه یک پژوهش کیفی در زمینه طلاق به تفسیر برساخت اجتماعی واقعیت طلاق در جامعه مورد مطالعه پرداخت.

تشریح عوامل مرتبط با واقعیت اجتماعی طلاق

سوسن سهامی عنوان کرد: یکی از تصمیمات مهم زندگی ازدواج و تشکیل خانواده است به علاوه خانواده مهم‌ترین و فراگیرترین واحد اجتماعی است که کارکرد‌های بسیار برای جامعه دارد، بنابراین بررسی علل طلاق برای فرد و جامعه بسیار بااهمیت است.

وی افزود: عوامل مرتبط با واقعیت اجتماعی طلاق عبارتند از ازدواج اجباری، صمیمیت مخدوش شده در زوجین، نداشتن مسکن، بیکاری، اعتیاد و خیانت.

در ادامه نازنین هنرپروران و نادره سهرابی نقد‌های خود را ارائه دادند.

مهم‌ترین نقد‌هایی که ارائه شد در حوزه پیشگیری و مقابله با معضلات طلاق آموزش‌های پیش ازدواج، شناخت نیاز‌ها، مدیریت هیجان‌های زوجین و همچنین شناسایی چرخه‌های معیوب ارتباطی و درمان و اصلاح رفتار زوجین بود.

دکمه بازگشت به بالا