عمومیمطالب کسب و کار

آموزش هدف گیری در بیلیارد

بیلیارد شامل 3 مرحله است، نشانه گرفتن، تخمین زدن میزان قدرت و شدت ضربه و در نهایت ضربه زدن. یکی از مهمترین مقوله ها در نشانه گرفتن است. اگر صحیح نشانه نگیریم کیو بال ممکن است در مسیر نا درست حرکت کند و به توپ اشتباهی برخورد کرده و آن را وارد سبد کند. بنابراین نه تنها باعث میشود تا از بازی عقب بیفتیم بلکه ممکن است باعث باخت بازی شود.

نشانه گرفتن امری تجربی است و با گذر زمان بازی کن متوجه میشود که باید چطور این کار را انجام دهد. در این مقاله چند روش ساده برای نشانه گرفتن را بررسی میکنیم. قبل از این که به چگونگی نشانه گیری بپردازیم باید نقاط مختلف کیوبال را بشناسیم. ضربه به هریک از این نقاط متفاوت میباشد و میتواند کیوبال را در مسیر متفاوتی جهت دهد و به حرکت در بیاورد. این نقاط را میتوان در تصاویر زیر مشاهده کرد.

1- نشانه گیری از مرکز به لبه ها

این روش زمانی استفاده میشود که کیوبال در مرکز میز قرار داشته باشد و توپ هدف ما در گوشه ی میز و نزدیک یکی از سبد ها باشد. این ضربات ساده و مستقیم هستند و به راحتی میتوان توپ هدف را به سبد فرستاد. در این موقعیت بین کیوبال و توپ هدف خالی است و توپ دیگری وجود ندارد.

برای این موقعیت 2 حالت کلی وجود دارد. حالت اول این است که کیوبال، توپ هدف و سبد در امتداد هم قرار دارند و باید به صورت مستقیم با توپ هدف ضربه زد و آن را وارد سبد کرد. حالت دوم این است که توپ هدف، کیوبال و سبد در یک راستا قرار ندارند و باید با دقت بیشتری این ضربات را زد.

2- هنگامی که توپ هدف، کیوبال و سبد در یک راستا قرار نداشته باشند.

خیلی وقت ها توپ هدف، کیوبال و سبد در یک راستا نیستند و موقعیت آنها باهم فرق میکند. در این زمان ضربه زدن نیازمند تجربه ی بیشتری است. معمولا در این ضربات نباید مرکز توپ هدف را نشانه گرفت زیرا در این صورت توپ مستقیم حرکت میکند. بر اساس موقعیت باید با تعیین کردن زاویه ضربه و تعیین نقطه ی برخورد کویبال با توپ هدف، ضربه ی خود را بزنیم. در نظر گرفتن این نکات باعث میشود تا ضربات ما در مسیر دلخواه حرکت کند. ابعاد میز بیلیارد تقریبا در حدود 155.137 سانتیمتر طول و 23.274 سانتیمتر عرض دارد.

3- نشانه گیری در ضربات بلند

این موقعیت یکی از موقعیت های سخت بازی است که برای مبتدیان به وجود می آید زیرا هدف گیری در فاصله های زیاد کمی سخت است، باید طوری به توپ ضربه زد که علاوه بر این که در خط مستقیم حرکت کند دارای قدرت کافی برای رسیدن به توپ هدف نیز باشد و در میانه ی راه متوقف نشود. فکر کنید تمام توپ ها در سبد افتاده اند و تنها توپ آخر باقی مانده است، در همین حال کیوبال در فاصله ی زیادی قرار داشته باشد. این ضربات باید دارای قدرت زیادی باشند تا بتوانند به توپ هدف برسند و آن را داخل سبد بی اندازند.

5- ضربات غیر مستقیم

وقتی اقدام به زدن این ضربات میشود که کیوبال و توپ هدف در مسیر مستقیم به سبد قرار نداشته باشند و یا این که در میان کیوبال و توپ هدف توپ دیگری مسیر ما را سد کرده باشد. بنابراین باید به کمک توپ های دیگر و یا باند های میز به توپ مورد نظر ضربه بزنیم.

6- ضربات کات دار

شما ابتدا باید در ذهن خود کیوبال را به چهار قسمت تقسیم کنید. ضربه به هریک از این قسمت ها باعث حرکت کیوبال به صورت متفاوتی میشود و کیوبال در حالات مختلف جهت میگیرد. برای زدن ضربات کات دار نباید به مرکز کیوبال ضربه زد زیرا این کار کیوبال را در مسیر مستقیم هدایت میکند.

گوست بال یک تکنیک نشانه گیری در بازی بیلیارد است. این تکنیک تجسمی است و باید در ذهن خود ان را تداعی کنید. وقتی میخواهید ضربه بزنید بین کیوبال و توپ هدف مسیری وجود دارد که کیوبال برای رسیدن به توپ هدف باید آن را طی کند. بازیکن با تجسم کردن حرکت کیوبال به سمت توپ هدف میتواند ضربه ای با دقت بیشتری بزند. توضیح گوست بال بدون تصویر ممکن است کمی پیچیده و نا مفهوم باشد، به همین دلیل برای درک بهتر، خوانندگان عزیز میتوانند از تصاویر زیر بهره ببرند.

 

در اینجا ما فقط به صورت تئوری ضربات مختلف را توضیح دادیم و هدف آنها را بیان کردیم، شما باید پس از خواندن این مطالب چوب بیلیارد به دست، به تمرین بپردازید و مهارت های خود را افزایش دهید. فراموش نکنید که تمرین همه چیز است و فقط با خواندن نمیشود تمام مهارت ها را فرا گرفت.

 

دکمه بازگشت به بالا