علمی و پزشکی

توسعه کمی و کیفی مراکز کاهش آسیب‌های اجتماعی بر اساس آمایش سرزمینی

سرپرست دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: توسعه مراکز کاهش آسیب (DIC) از نظر کمی و کیفی بر اساس یک آمایش سرزمینی دقیق، از برنامه‌های وزارت بهداشت است.

به گزارش نازک نارنجی، دکتر حامد مصلحی در حاشیه نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر که در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در حال برگزاری است، از غربالگری ۹۰ درصدی مراجعه‌کنندگان به شبکه بهداشت کشور در زمینه مصرف مواد مخدر، الکل و دخانیات خبر داد.

سرپرست دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت افزود: مهم ترین مساله در زمینه کنترل مصرف مواد مخدر، الکل و دخانیات، تقویت همکاری های بین بخشی از جمله همکاری بین وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر برای پیشبرد برنامه ها به ویژه در حوزه پیشگیری است. 

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی با تاکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه در مصرف مواد مخدر و دخانیات، یادآور شد: در حیطه پیشگیری، افزایش سواد سلامت مردم مهم‌ترین اقدام ماست. در این زمینه، آموزش‌های متعدد فرد به فرد و گروهی برای جمعیت عمومی کشور را تاکنون انجام داده‌ایم و با همراهی سایر دستگاه‌های فرهنگساز کشور، در صدد ارتقای این برنامه ها هستیم.

انتهای پیام

گروه تحریریه مطالب پزشکی

هدفم این است که با ارائه محتواهای علمی و امیدوارکننده، به شما کمک کنم تا از جدیدترین تحقیقات در زمینه سلامتی مطلع شوید و اقدامات مناسبی را برای بهبود و حفظ سلامتی خود بگیرید.
دکمه بازگشت به بالا