اقتصادی

تعیین احکام مرتبط با «شخص تحت نظارت» در طرح بانکداری اسلامی

نمایندگان شورای اسلامی درباره احکام مربوط به «شخص تحت نظارت» طرح بانکی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتند.

به گزارش نازک نارنجی، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه در جلسه استماع دومین گزارش کمیسیون اقتصادی از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، ماده 23 این طرح را به شرح زیر تصویب کردند.

ماده 23-
الف- انجام امور زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آنها تخلف محسوب می شود. معاون تنظیم و نظارت سمت دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده تخلف، مجازات های موضوع بند (ب) این ماده را از هیات پلیس درخواست کند:
1. تخلف از مقررات این قانون و سایر قوانین مرتبط و همچنین تخلف از مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی و هرگونه اقدام برای خنثی کردن آنها.

2. نقض شرایط و ضوابط مجوزهای صادر شده توسط بانک مرکزی یا نقض هر یک از شرایط و ضوابط صدور مجوزها.

3. تخلف از احکام قانون.

4. تخلف از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزی در خصوص اجرای اقدامات اصلاحی.

5- اقداماتی که منافع مشتریان یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی «شخص تحت نظارت»، شبکه بانکی یا سیستم پرداخت کشور را به خطر می اندازد.

6. عدم رعایت مقررات مربوط به جایابی و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی طبق مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی. و گزارش به بانک مرکزی؛

7. مشارکت قانونی یا سرمایه گذاری مستقیم در موسسات اعتباری و بانکی به استثنای ضوابط و محدودیت های اعلام شده از سوی بانک مرکزی.

8. امتناع از ارائه اطلاعات در مواردی که به موجب قانون یا دستور مقام قضایی «شخص تحت نظارت» ملزم به ارائه یا افشای آن است.

9-جلوگیری از اداره بانک مرکزی یا ایجاد اخلال در آن از طریق اقداماتی از قبیل جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمارهای نادرست و گمراه کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تاخیر در ارائه اطلاعات درخواستی و موارد مشابه.

10. بکارگیری افراد به عنوان اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل یا سایر سمت‌هایی که طبق قانون یا مقررات نیاز به تأیید دارد، بدون تأیید صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی یا مرجع ذیربط.

11. فعالیت را بدون عذر موجه متوقف کنید.

12. افشای اسرار بانکی مشتریان یا اطلاعات حساب آنها بدون دستور قانونی یا دستور مقام قضایی.

13. جعل یا تحریف اسناد فیزیکی و الکترونیکی.
14. ارائه خدمات به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین از ارائه خدمات به آنان منع شده اند.

15. عدم اجرای درخواست های صندوق ضمانت سپرده در مواردی که صندوق به موجب این قانون یا سایر قوانین مجاز باشد.

16. عدم رعایت سقف های مندرج در بندهای (11) و (12) ماده (8) این قانون.

ب- هیأت انضباطی می تواند حسب نوع تخلف، در یک یا چند مورد زیر حکم «شخص نظارت» را صادر کند:
1. اخطار کتبی به “شخص تحت نظارت” متخلف یا هر یک از سهامداران، مدیران یا کارکنان موثر او.

2. تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائمی هر یک از سهامداران، مدیران یا کارکنان مؤثر «شخص تحت نظارت».

3. اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص نظارت» تا پانصد میلیارد ریال یا ده درصد (10%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف هر کدام بیشتر باشد.

4. اعمال جریمه نقدی برای مدیران یا کارکنان «شخص نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هر کدام بیشتر باشد.

5. عزل موقت یا دائمی هر یک از اعضای هیأت مدیره، هیأت اجرایی یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی.

6. منع «شخص تحت نظارت» از تقسیم سود، پس انداز یا سرمایه بین سهامداران مؤثر یا اعمال محدودیت در این زمینه.
7. سلب حق رأی از سهامدار مؤثر متخلف.

8. سلب حق تقدم به دلیل افزایش سرمایه «شخص نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف.

9. تعلیق یا لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری.

10. رئیس جمهور را موظف به تعیین ناظر موقت برای مؤسسه اعتباری معوق یا جانشین آن می کند.

تبصره- اجرای رأی موضوع بند (12) مستلزم تصویب شورای عالی است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا