علمی و پزشکی

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس روز گذشته از اصلاح دو بند در طرح شفافیت قوای سه گانه این کمیسیون خبر داد و با هدف اصلاح طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه ها و سایر نهادهای کمیسیون اعلام کردند. که ماده 1-5 (1) طرح مذکور در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت، جلسه ای با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی و کارشناسان مرکز تحقیقات تشکیل شد و این دو بند با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در همین حال، محمدتقی نقدعلی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت که این طرح همچنان در حال بررسی و پیشنهاد نمایندگان مجلس است و هیچ طرحی به تصویب نرسیده است.

عجله

بیشتر بخوانید:

به گفته روح الله، یکپارچگی اصلاحات در این دو بند مرجع در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه کمیسیون شوراها و امور داخلی اعمال شده است. بر اساس مصوبه کمیسیون در خصوص بندهای 1-4 ماده (1) مقرر شد یک تبصره الحاق شود و در این تبصره شورای تامین کشور، شوراهای تامین استان ها و شهرداری ها لحاظ نشده است. همچنین تبصره ذیل بندهای 1-5 این ماده به منظور مستثنی شدن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و موارد طبقه بندی شده توسط سازمان انرژی اتمی از شمول مقررات این قانون اصلاح می شود.

نقدعلی بر خلاف این دیدگاه معتقد است که تنها استثنای مسائل امنیتی این سازمان ها همه اطلاعات آنها نیست. گفت و گو با محمدعلی نقدلی، نماینده خمینی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست را بخوانید.

اطبق پیشنهاد مجلس، طرح شفافیت سه قوه دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است. آیا مؤسسات و سازمان هایی هستند که مشمول این طرح شوند یا معاف شوند؟ جزئیات این طرح را توضیح دهید.
هنوز هیچ تغییری صورت نگرفته و این طرح در مجلس در حال بررسی است. و به طور مداوم بر اساس پیشنهادات نمایندگان تغییر می کند. حتی اگر عناوین کلی تمامی نهادها و سازمان ها را در بر گیرد، پیشنهادات اصلی نمایندگان نمونه های مشخصی را برای این نهادها ارائه می کند. یعنی معمولاً برای مؤسسات یا تأیید مؤسسات خاص پیشنهاد می شود، اما اگر مؤسسه ای مشمول این شفافیت نباشد نه.

در برخی موارد استثنا اظهار نظر مبهم در مورد اطلاعات نظامی است. نمایندگان همچنین پیشنهاد کردند که برخی از نهادهای نظامی مخفی بماند. چون پیشنهادات زیادی مطرح شد، این تبصره برای گرفتن چکش و نظرات نمایندگان به کمیسیون ارجاع شد تا محدوده محرمانگی در همان چارچوب مسائل امنیتی و مازاد بر چارچوب های امنیتی تحت عنوان شفافیت باشد. .

یعنی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از مفاد این قانون مستثنی نیستند؟
این سازمان ها اغلب از این قاعده مستثنی نیستند و در محدوده خاصی از استثناها قرار دارند. گاهی اوقات نمایندگان پیشنهاد می‌کردند که محدوده استثنائات این سازمان‌ها فقط در حوزه مسائل امنیتی باشد و در موارد غیرامنیتی و محرمانگی استثنایی وجود نداشته باشد. پیشنهادات نمایندگان گاهی اوقات با نظرات ارجاع شده توسط کمیسیون به مجلس نمایندگان پس از جمع بندی ارجاع می شود.

پس در این تفاسیر هیچ برنامه ای برای اصلاحات و استثنایی در شفافیت قوای سه گانه مصوب مجلس وجود ندارد، درست است؟
بله، تا امروز هیچ طرح و اصلاحی تصویب نشده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

چه زمانی نقش این طرح شفافیت مشخص و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت؟
دالی! این طرح شفاف سازی مورد توجه قرار گرفته و در دستور کار قرار گرفته است. در این مواقع پس از ارجاع به کمیسیون، یکی دو روز وارد عرصه عمومی می شود و روال عادی خود را طی می کند و در نهایت برنامه مشخص می شود.

آیا به غیر از استثنائات برخی سازمان ها تغییرات یا پیشنهاد دیگری وجود دارد؟
خیر، پیشنهاد دیگری وجود نداشت و در نهایت مقرر شد این کارگروه ظرف یک ماه آینده اصلاحات و پیشنهادات تکمیلی را از نمایندگان جمع آوری و طرح نهایی خود را مجدداً به کمیسیون ارائه کند.

21217

دکمه بازگشت به بالا