اقتصادی

مرغها روی دست مرغداران ماند!

دبیر انجمن طیور گوشتی گفت: با مازاد تولید مرغ گرم مواجه هستیم ضمن اینکه مرغ منجمد نیز به بازار تزریق می شود. بنابراین بازار دیگر کشش جذب جوجه های تولیدی را ندارد و جوجه ها به دست کشاورزان سپرده می شود.

پرویز فروغی در گفت وگو با نازک نارنجی گفت: مرغ ها در مرغداری ها بمباران می شوند.

وی ادامه داد: ما با مازاد تولید مواجه هستیم و این در حالی است که مرغ منجمد نیز وارد بازار می شود و همین موضوع باعث کاهش تقاضا برای مرغ گرم شده و مرغ در مرغ دست دامداران می ماند.

دبیر انجمن طیور گوشتی اضافه کرد: تاخیر در حمل و بارگیری نهاده های دام به قوت خود باقی است.

فروغی افزود: اگر شرکت پشتیبانی امور دام وارد این موضوع نشود و این جوجه ها را برای ذخیره ملی خریداری کند، فاجعه پیش می آید.

وی با بیان اینکه چندین بار پیگیر این موضوع بوده ایم اما به ما اطلاع داده اند که ذخایر پر است و دیگر نیازی نیست و افزود: باید برای این موضوع فکری کرد. درست است که بیشتر از نیاز کشور جوجه ریزی می شود، اما تزریق مرغ منجمد به بازار باعث اشباع شدن بازار و خرید مرغ منجمد از سوی مردم شده است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا