اقتصادی

پتانسیل ابزارهای فناوری اطلاعات در کنترل کووید 19

بیماری کووید، علیرغم تلاش‌های جهانی برای واکسیناسیون، همچنان یک تهدید جدی برای سلامت عمومی است. محققان نقش ابزارهای مختلف فناوری اطلاعات را در مدیریت این بیماری همه گیر بررسی کردند.

به گزارش نازک نارنجی، در دسامبر 2019 بود که موارد ذات الریه عجیب با علت ناشناخته در ووهان چین ظاهر شد و پس از آن، این بیماری بسیار مسری به سرعت به یک اپیدمی جهانی تبدیل شد. از ابتدای شیوع این بیماری، سازمان بهداشت جهانی (WHO) این بیماری را 19 مرحله از زمان شیوع نامگذاری کرده است، مانند جداسازی افراد مشکوک به این بیماری، نظارت دقیق بر تماس بین افراد، جمع آوری داده های اپیدمیولوژیک و بالینی از بیماران، و توسعه روش های تشخیصی و درمانی پیشگیری از آن. ارائه شده با کمک متخصصان جهانی. در این میان، تحقیقات زیادی برای تسریع و تسهیل در تشخیص بیماری، ساخت واکسن‌ها و درمان‌های احتمالی و همچنین درک اثرات اجتماعی-اقتصادی این بیماری انجام شده است.

به گفته کارشناسان، مدیریت اپیدمی کووید 19 از طریق شناسایی سریع، اطلاع رسانی قوی و به موقع و اطلاع رسانی دقیق درباره این بیماری به مردم و قانونگذاران قابل بهبود است. در واقع، دسترسی به موقع به داده های اپیدمیولوژیک و ژنومی بیماری های عفونی منجر به کنترل سریعتر و کارآمدتر شیوع جهانی و پیگیری بیماری می شود. اگرچه راه حل نهایی برای جلوگیری از عفونت QUID 19 چند وجهی است، یکی از مهم ترین زمینه هایی که هنوز به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است، استفاده از فناوری های اطلاعاتی امروزی برای تسهیل در ارائه خدمات مرتبط با بیماری و در عین حال به حداقل رساندن خطر مواجهه مستقیم است. انسان با انسان است.

این موضوع توسط گروهی از محققان کشور برای انجام یک مطالعه مروری مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه محققان دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی تبریز به بررسی استفاده از ابزار فناوری اطلاعات در مدیریت بیماری اپیدمیولوژیک در کووید 19 پرداختند.

این تحقیق با شناسایی و استخراج داده‌ها از مقالات پژوهشی مرتبط جمع‌آوری‌شده از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر انجام شده است.

با توجه به نتایج این مطالعات، با توجه به شیوع بالای بیماری و همه گیری کووید 19، استفاده از فناوری های بهداشتی از راه دور مانند پزشکی از راه دور برای حفظ فاصله اجتماعی ملموس تر است.

همچنین به دلیل شباهت علائم کووید 19 به سایر بیماری های تنفسی، تلاش زیادی برای توسعه سیستم های غربالگری و تشخیص سریع با کمک هوش مصنوعی صورت گرفته است.

به گفته الهام مسرت، محقق گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و سایر همکاران، «مطالعات اثربخشی فناوری اطلاعات را در شناسایی سریع بیماران، خود درمانی و کمک به تشخیص و پایش تأیید کرده است. بیماری. “

آنها افزودند: به طور کلی به عنوان کاربرد مدل‌ها، روش‌ها و ابزارهای مدیریت فناوری اطلاعات در کووید 19 شامل موارد زیر است:

– شناسایی سریع افراد مشکوک به بیماری و تشخیص عفونت

– غربالگری و جداسازی سریع

– نظارت بر بیماری و درمان

– تاریخچه سفرها و تماس افراد را بررسی کنید

– از مرگ بپرهیزید

– توسعه داروها و واکسن های این بیماری

– کاهش اشتغال ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی

– پیشگیری از یک بیماری».

بر اساس یافته‌های این مطالعه، استفاده فوری و موفقیت‌آمیز از ابزارهای فناوری اطلاعات برای رویارویی با این چالش جهانی تا سال 2020 و پس از آن، موجب افزایش پذیرش دولت و عمومی برای استفاده از این ابزارها خواهد شد. مدیریت بیماری های مزمن در آینده

در واقع بحران کرونا فرصت بسیار خوبی برای معرفی فناوری‌های اطلاعات سلامت و درک اهمیت این فناوری‌ها در جهان فراهم می‌کند که باید از آن برای ارتقای ابعاد مختلف سلامت استفاده کرد.

این یافته ها به صورت مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه «تصویر سلامت» دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر شده است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا