اقتصادی

چرا برنج ایرانی گران شده است؟

یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار هیچ ربطی به افزایش هزینه تولید شلتوک برنج ندارد و این افزایش قیمت تا حد زیادی به دلیل عدم وجود محصول مشخص است. هنگام خرید و عرضه برنج خارجی برنامه ریزی کنید. ”

علیرضا نظری که هدفش افزایش قیمت برنج ایرانی و خارجی در کشور بود در گفت وگو با نازک نارنجی ، اظهار کرد: دستور کار. چند سال پیش ، قطعنامه ای تصویب شد مبنی بر اینکه برنج خارجی نباید هنگام توزیع برنج ایرانی وارد بازار شود ، اما در مورد زمان خرید برنج خارجی و البته زمان توزیع آن در این کشور اختلاف نظر وجود داشت. کشور.

نماینده خمینی تصریح کرد: با توجه به اینکه زمان خرید برنج مشخص است ، یعنی اگر در زمان خاصی برنج خارجی نخریم ، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

مقامات خرید برنج را هنگام توزیع برنج به خارجی ها به یاد می آورند

وی افزود: بهترین کار خرید برنج خارجی در زمان معین است ، اما توزیع این برنج باید با هماهنگی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و جهاد انجام شود. کشاورزی در زمان دیگری به گونه ای که بر بازار برنج ایران ، اما در حال حاضر نظم وجود دارد. “برنج عملاً غیرقابل خرید است. صبر کنید ، در زمان عرضه برنج خارجی به دستگاه های مسئول تذکر داده می شود که خرید کنند و به دلیل کمبود برنج ، بازار برنج ما دچار آشفتگی است.

افزایش غیرقابل کنترل قیمت برنج در ایران ربطی به افزایش هزینه های تولید برنج ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس از افزایش هزینه های تولید برنج خبر داد و گفت: “این افزایش قیمت امروزه به وضوح مشهود است زیرا تا حدی ماشین آلات کشاورزی گرانتر است. و از طرف دیگر ارزش پول ملی کاهش یافته است. ”طبیعی است که هیچ کالایی در کشور ثبات قیمت نداشته باشد مگر اینکه ارزش پول ملی افزایش یابد. کشاورزان یا برنج کاران باید متناسب با افزایش نیروی کار ، کود ، آفت کش ها ، آب و خاک ، قیمت برنج را افزایش دهند.

نظری گفت: افزایش غیرقابل کنترل قیمت برنج ایرانی ربطی به افزایش هزینه های تولید برنج ندارد. دلیل اصلی گرانی شلتوک برنج بحث واردات است. کمیسیون کشاورزی مجلس راه حلی را از طریق مشارکت مناسب با وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان آن در نظر می گیرد و عواقب آن را در روزهای آینده به مردم اعلام می کنیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا