علمی و پزشکی

اسانس مایع خوراکی از جمله نمونه های پرکاربرد به شمار می رود

اسانس مایع خوراکی از جمله نمونه های پرکاربرد به شمار می رود که در تمام صنایع تولیدی که نیاز به طعم دهنده و تغییر طعم یا رنگ محصول مورد نظر است به کار برده می شود زیرا بکارگیری آن بسیار راحت و آسان تر از نمونه های دیگر است. نتیجه گیری: نتایج ارزیابی حسی تیمارها نشان داد که کیک اسفنجی تولیدی با 10 درصد پودر کدوحلوایی و مالت جو به عنوان بهترین فرمولاسیون کیک می باشد. با افزودن پودر کدوحلوایی و مالت جو به فرمولاسیون کیک اسفنجی اختلاف معنیداری بین کیکها از نظر خصوصیات بافتسنجی مشاهده شد. با افزایش پودر کدوحلوایی و مالت جو اختلاف معنیداری بین کیکها از نظر خصوصیات بتاکاروتن مشاهده شد و بتاکاروتن کیکها در محدوده 98/1-40/0 میلی گرم در 100 گرم بود. با افزایش درصد پودر کدوحلوایی و مالت جو اختلاف معنیداری بین کیکها از نظر مقدار کلسیم و آهن مشاهده شد و مقدار کلسیم و آهن کیکها به ترتیب در محدوده 700-500 میلی گرم در 100 گرم و 70/59-75/40 میلی گرم در 100 گرم به دست آمد.

مواد و روشها: در این مطالعه پودر کدوحلوایی و مالت جو در چهار سطح 0، 10 ، 20 و 30 درصد بهعنوان جایگزین آرد گندم در فرمولاسیون کیک مورد استفاده قرار گرفت. تاثیر جایگزین کردن پودر کدوحلوایی و مالت جو با آرد گندم بر خواص فیزیکوشیمیایی و ویژگیهای حسی کیک اسفنجی مانند pH، چربی، پروتئین، رطوبت، خاکستر، بتاکاروتن، عناصر معدنی، کربوهیدرات و بافت سنجی مورد ارزیابی قرار گرفت. اسانس های غیر خوراکی از اسانس هایی می باشند که در تهیه و تولید مواد غذایی کاربردی ندارد، اما در تهیه انواع عطر ها، ادکلن ها، مواد شوینده مانند صابون، شامپو، پودر لباسشویی و … کدام روغن ها، روغن های اسانسی هستند؟ امولسیون های آرایشی و بهداشتی اغلب به صورت کرم هستند و اکثراً سیستم های آب و روغن بوده و نوع امولسیون به دست آمده بستگی به نسبت روغن و آب به کار رفته دارد. بازار فروش انواع اسانس خوراکی ۵ و ۲۵ لیتری مایع در کنار پودری ۱۰ کیلویی مخصوص کارخانجات تولید شکلات و کیک و کلوچه و همچنین بستنی و لبنیات به صورت مستقیم از انبار محل واردات در بازرگانی برکامان شکل گرفته است. روال کار تنها ارسال فرمولاسیون و راهنمای تولید و ساخت نمی باشد بلکه موارد ساخت و تولیدات از قدم های اولیه یعنی خرید مواد اولیه، خاصیت و نقش هر ترکیب در فرمولاسیون، افزایش یا کاهش هر ماده در فرمول چه نتایجی خواهد داشت، بیان خواهد شد.

جالب اینجاست که سیستم لیمبیک به شدت در شکل گیری خاطرات نقش دارد. بیشترین ارتفاع چینهای مخاطی در روده قدامی بواسطه نقش آن در جذب مواد غذایی مشاهده شد. عضله مخاطی در جدار روده مشاهده نشد. مطالعه بافت شناسی نشان داد که جدار روده اردک ماهی از لایههای مخاطی، زیر مخاطی، عضلانی وسروزی تشکیل شده است. زمینه مطالعه: اردک ماهی (Esox lucius) یک گونه آب شیرین است که متعلق به خانواده Esocidae میباشد. مالتسازی یک فرآیند زیستفناوری است که شامل مراحل خیساندن، جوانهزنی و خشککردن غلات در شرایط کنترل شده است و هدف آن سنتز آنزیمهای هیدرولیتیک، تجزیه دیواره سلولی، پروتئین و نشاسته است. روش کار: در این مطالعه از تعداد 5 روده اردک ماهی استفاده شد. نتایج هیستومورفومتری سه قسمت قدامی، میانی و خلفی روده اردک ماهی را از هم تفکیک نمود. نتایج: بررسی آناتومیکی، روده کوتاه اردک ماهی با ضریب رودهای 09/0±68/0 را نشان داد که از خصوصیات ماهیان گوشتخوار محسوب میشود.

آرد کدوحلوایی به دلیل عطروطعم بسیار مطلوب، شیرینی و رنگ زرد نارنجی-قرمز عمیق آن استفاده میشود. نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل از این مطالعه، یک نوع سازگاری این گونه با عادت غذایی را نشان میدهد که منجربه حفاظت روده و افزایش مراحل جذب میشود. پیشزمینه و هدف: افسردگی یکی از چالشهای شایع روانی در جامعه است که منحصر به زمان و مکان و شخص خاصی نیست و همه گروههای جامعه ازجمله دانشجویان را میتواند در برگیرد. یافتهها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تیمارهای حاصل در PH اختلاف معنی داری نداشتند (05/0P). ملاحظه شد که افزودن پودر کدوحلوایی و مالت جو به آرد باعث نرمی بافت کیک اسفنجی تولیدی گردید. این گونه گوشتخوار بوده و از بی مهرگان و ماهیان تغذیه میکند. با دارا بودن کلسیم و فسفر، تغذیه کننده ایی بسیار عالی و در نهایت ویتامین رسانی مناسب برای بازسازی سلول ها بشمار می آید. بهترین ماده برای پیشگیری یک شوینده ی مناسب، دارای مجموعه ی این ویژگی ها می باشد. کانول کاغذ فیلتر 60 در جهت سیاری از فیلترها یک زاویه حدود 60 درجه دارند. سابقه و هدف: کدوحلوایی یک منبع مناسب از کاروتن، ویتامینهای محلول در آب و اسیدهای آمینه است. لایه عضلانی در روده قدامی ضخیمتر بوده و ضخامت لایه عضلانی حلقوی از لایه عضلانی طولی در سراسر طول روده ضخیم تر بوده است.

دکمه بازگشت به بالا