علمی و پزشکی

واکسیناسیون رایگان کرونا طبق اولویت‌بندی/ خبرنگاران در اولویت سوم دریافت واکسن

به گزارش شفاف ، دکتر علیرضا رئیسی گفت: “ما مطمئناً آموخته ایم و واکسیناسیون مربوط به دیروز و امروز نیست و همه افرادی که در زمینه بهداشت فعالیت می کنند و حتی عزیزان سازمان بهداشت جهانی ، همسایگان ، کشورها و غیره ما را می شناسند. ما یکی از قدرتمندترین سیستم ها هستیم. “ما شبکه های سطح منطقه ای داریم.

واکسیناسیون کرونا در سیستم شبکه کشور رایگان است و توافق می شود که در اولویت قرار گیرد

وی افزود: ما همیشه واکسیناسیون روتین را به صورت رایگان در کشور انجام می دهیم و این همان دیروز و امروز نیست. در مورد واکسن کرونا ، واکسن توزیع شده از طریق شبکه قطعاً رایگان است و این یک مسئله قطعی است و اگر بخواهید از شخصی شارژ بگیرید سوالی وجود ندارد.

اگر اولویت ندارید ، وقت خود را صبر کنید

رئیسی خاطرنشان کرد: اگر کسی در دریافت واکسن در اولویت قرار ندارد ، باید تا زمان خود برای دریافت واکسن صبر کند. در سراسر جهان یک سابقه وجود دارد و کشورهای بزرگی که واکسن خود را می سازند هنوز همه گروه ها را واکسینه نکرده اند و بر اساس اولویت ادامه می دهند. کشوری مانند چین که خود ایجاد کرده و هیچ مشکل مالی و مجاز ندارد ، 9 درصد از جمعیت خود را واکسینه کرده و هنوز 91 درصد از جمعیت خود را واکسینه نکرده است. البته ، 9٪ مبتنی بر اولویت است و برنامه ما برای اولویت بندی تنظیم خواهد شد.

به گزارش کانال خبری وزارت بهداشت ، معاون وزیر بهداشت اظهار داشت که اصحاب رسانه و روزنامه نگاران در گروه مشاغل حساس قرار دارند و اولویت سوم دریافت واکسن کرونا است. ما خواهیم آمد.

دکمه بازگشت به بالا