اقتصادی

تورم سوییس منفی ماند – نازک نارنجی

نرخ تورم در سوئیس با وجود رسیدن به بالاترین سطح پنج ماهه زیر صفر باقی ماند.

متوسط ​​نرخ تورم در سوئیس برای دوازده ماه منتهی به مارس به منفی 0.2 درصد رسیده است که 0.6 درصد بالاتر از نرخ تورم ثبت شده برای دوره منتهی به ماه گذشته و 0.2 درصد بیشتر است. این کشور.

تورم منفی 0.2 درصد ، بالاترین تورم ثبت شده در سوئیس در پنج ماه گذشته ، بیشتر تحت تأثیر کاهش قیمت در بخش های مسکن ، غذا و حمل و نقل بود. در آن زمان کمترین تورم مربوط به فرهنگ و آموزش با تورم منفی 1.9 درصد و لباس و کفش با تورم منفی 1.5 درصد و مراقبت های پزشکی با تورم منفی 0.4 درصد در گروه بعدی بود. رشد در بخش انرژی نیز منفی 0.4 درصد اندازه گیری شد. رشد فقط در دو بخش غذا ، رستوران و هتل مثبت بود و به ترتیب 0.4 و 0.6 درصد اندازه گیری شد.

متوسط ​​نرخ تورم در سوئیس بین سالهای 1956 تا 2020 2.04 درصد بود که بالاترین نرخ تورم ثبت شده در دسامبر 1973 ، 11.92 درصد و کمترین نرخ ثبت تورم منفی 1.4 درصد در ماه آگوست بود.

هسته اصلی تورم ، به استثنای تغییر در قیمت انرژی و مواد غذایی به دلیل نوسان زیاد ، در این مدت به 0.3 درصد منفی رسیده است. به صورت ماهانه ، تورم در سوئیس در ماه مارس منفی 0/0 درصد بود.

تورم فزاینده در سایر کشورهای فرانسه ، بلژیک نیز در حال افزایش است ، با میانگین نرخ تورم بلژیک در دوازده ماه منتهی به مارس به 0.89٪ ، که 0.43٪ بالاتر از نرخ تورم ثبت شده برای دوره منتهی به مارس است. پیش از این 0.11 درصد بالاتر از نرخ تورم پیش بینی شده برای این کشور بود. تورم ، بالاترین میزان در سه ماه گذشته در کشور ، با افزایش قیمت در بخش های حمل و نقل ، کالاهای خانگی و مراقبت های بهداشتی بیشترین آسیب را دید.

به صورت ماهانه ، تورم در مارس 0.27 درصد بود که 0.05 درصد بیشتر از ماه قبل است.

متوسط ​​نرخ تورم بلژیک بین سالهای 1921 و 2020 41/5 درصد بود که بالاترین نرخ تورم ثبت شده 222.81 درصد در ژانویه 1947 و کمترین نرخ تورم منفی 18.11 درصد در اکتبر ، در سال 1921 بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا