علمی و پزشکی

نشانه‌های تازه‌ای از حیات در اتمسفر سیاره زهره

دیجیاتو می نویسد ، این تیم مقاله ای دو صفحه ای را برای توصیف شناسایی ترکیب شیمیایی “فسفین” در حالت متراکم ونوس منتشر کردند. آنها معتقدند که می توان از فسفین به عنوان میکروارگانیسم زنده در نوعی بیوسفر خارجی استفاده کرد.

ستاره شناس دانشگاه کاردیف ولز ، جین گریوز ، اولین بار این ترکیب شیمیایی را در ونوس در سال 2017 شناسایی کرد. در مارس 2019 ، دانشمندان با استفاده از یک تلسکوپ قدرتمند شیلی این کشف را تأیید کردند. آنها سطح فسفین 5 تا 20 قسمت در میلیارد را کشف کرده اند ، هزاران برابر بیشتر از جو زمین. با وجود این ، تحقیقات آنها به دلیل انتشار ویروس کرونا و مدت زمان محدودی که زهره از زمین عبور کرد ، متوقف شد.

امروزه دانشمندان نتوانسته اند هیچ میکروارگانیسم را از سیاره زهره جمع کنند و از آنها عکس گرفته نشده است. محققان می دانند که نور همچنان فسفین را تخلیه می کند ، بنابراین آنها باید دوباره پر شوند.

در تئوری ، این می تواند توسط میکروب ها انجام شود ، اما برخی از دانشمندان هنوز متقاعد نشده اند که فسفین در زندگی بی هوازی تولید می شود. امروز هیچ دانشمندی توضیح قطعی در این باره ندارد.

اکتشافات جدید منجمان ، جستجو برای حیات فرازمینی در ناهید را افزایش داده است. تا به امروز دانشمندان توجه زیادی به این سیاره نداشته اند و بدنبال حیات فرازمینی نبوده اند ، در واقع بیشتر تمرکز بر روی مریخ و سفر به سیاره سرخ است.

واکنش مدیر ناسا جیم برایدنشتاین به آنچه دانشمندان کشف کرده اند ، می گوید کشف حیات سیاره ای باید در درجه اول باشد. به گفته برایدنشتاین ، کشف فسفین مهمترین تحول در زندگی فرازمینی است. لازم به ذکر است که در گذشته بسیاری از سازمان های فضایی تحقیقات سیاره ای انجام داده اند که یکی از آنها ناسا است.

2121

دکمه بازگشت به بالا