علمی و پزشکی

مشاهده | ما و ماهواره های جهان!

مشاهده | ما و ماهواره های جهان!

به مناسبت راه اندازی ماهواره نظامی “نور” ، در این بخش از نمایش نمودار ماهواره های پرتاب شده به فضا در جهان را بررسی خواهیم کرد! بیایید همچنین به مقایسه آماری پنج کشور مهم در زمینه فضا و ایران بپردازیم.

دکمه بازگشت به بالا