حوادث

ثبت بزرگترین زلزله در «فنوج» و بیشترین تعداد در «جبالبارز» استان کرمان

«فنوج» استان سیستان و بلوچستان با زلزله ۵.۶ و جبالبارز استان کرمان با زلزله‌هایی به بزرگای ۳.۹، ۳ و ۲.۷ لرزیدند، ضمن آنکه جزیره هرمز نیز زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ را تجربه کرد.

به گزارش نازک نارنجی، در جبالبارز استان کرمان زلزله‌هایی به بزرگای ۳.۹، ۳ و ۲.۷ به ثبت رسید و همچنین جزیره هرمز استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ و برازجان استان بوشهر با زلزله ۳.۳ لرزیدند.

گمیش تپه استان گلستان با زلزله‌ ۳.۲ و انبارآلوم این استان با زلزله ۳.۱ لرزیدند.

علاوه بر این‌ها فنوج استان سیستان و بلوچستان زلزله‌ای به بزرگای ۵.۶ را تجربه کرد.

دکتر علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با نازک نارنجی، گفت: بر اساس نقشه گسل‌ها، گسل مسبب این زلزله، گسل جازموریان با سازوکار رانندگی با شیب به سمت جنوب بوده است. 

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۲ اسفند

در قلعه خواجه استان خوزستان زلزله ۲.۹ و در بیشه بنه استان مازندران زلزله ۲.۷ ثبت رسید.

انبارآلوم استان گلستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۷ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۸ کیلومتری انبارآلوم، ۱۸ کیلومتری آق قلا و ۳۰ کیلومتری سرخنکلاته این استان گزارش شد.

یکشنبه ۱۳ اسفند

در صفی آباد استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵ و در ترکمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۶ رخ داد.

برازجان استان بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۰ کیلومتری برازجان، ۲۱ کیلومتری تنگ ارم و ۲۳ کیلومتری کلمه این استان گزارش شد.

آرادان استان سمنان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۲۰ کیلومتری لرزید و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۲۱ کیلومتری آرادان، ۲۶ کیلومتری گرمسار و ۵۴ کیلومتری ایوانکی این استان بوده است.

دوشنبه ۱۴ اسفند

در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، در گزیک استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۹ و در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ به ثبت رسید. 

سه‌شنبه ۱۵ اسفند

در درگهان استان هرمزگان زلزله ۲.۸، و در چقابل استان لرستان زلزله ۲.۹ رخ داد.

فنوج استان سیستان و بلوچستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۵.۶ در عمق ۱۸ کیلومتری زمین لرزید و کانون این زلزله در ۴۳ کیلومتری فنوج، ۶۶ کیلومتری گلمورتی و ۶۷ کیلومتری بنت این استان گزارش شد.

در تربت حیدریه استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و رومرکز آن در ۱۵ کیلومتری تربت حیدریه، ۱۶ کیلومتری رباط سنگ و ۲۰ کیلومتری بایک این استان بوده است.

جزیره هرمز استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۳ کیلومتری زمین لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۸ کیلومتری جزیره هرمز، ۳۰ کیلومتری قلعه قاضی و ۳۱ کیلومتری بندرعباس این استان بوده است.

گمیش تپه استان گلستان با زمینلره‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و رومرکز آن در ۴۶ کیلومتری گمیش تپه، ۵۹ کیلومتری سیمین شهر و ۶۳ کیلومتری بندر ترکمن این استان گزارش شد.

چهارشنبه ۱۶ اسفند 

در اهل استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۵ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۹ کیلومتری اهل، ۳۴ کیلومتری اشکنان و ۳۶ کیلومتری بندرمقام استان هرمزگان گزارش شد.

در طبس استان خراسان جنوبی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد و مرکز آن در ۱۴ کیلومتری طبس، ۲۹ کیلومتری ارسک و ۴۳ کیلومتری بشرویه این استان بوده است.

در سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

در عمادده استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۸ کیلومتری زمین به ثبت رسید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۵ کیلومتری عمادده، ۲۹ کیلومتری اهل و ۳۴ کیلومتری اشکنان این استان گزارش شد.

پنجشنبه ۱۷ اسفند 

در خلخال استان اردبیل زلزله ۲.۷، در تخت استان هرمزگان زلزله ۲.۸ و در بم استان کرمان زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

دوگنبدان استان کهگیلویه وبویر احمد زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۶ کیلومتری زمین را تجربه کرد که کانون آن در ۲۰ کیلومتری دوگنبدان، ۲۸ کیلومتری چرام و ۳۴ کیلومتری دهدشت این استان گزارش شد.

هجدک استان کرمان زلزله ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۴۳ کیلومتری هجدک، ۵۴ کیلومتری راور و ۶۱ کیلومتری چترود این استان گزارش شد.

جبالبارز استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۶ کیلومتری لرزید و رومرکز آن در ۹ کیلومتری جبالبارز، ۳۷ کیلومتری جیرفت و ۴۱ کیلومتری بم گزارش شد. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

جمعه ۱۸ اسفند

در جبالبارز استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد.

در دیباج استان سمنان زلزله ۲.۷، در بیدخت استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷ و در انابد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۸ رخ داد.

بستک استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و رومرکز آن در ۵ کیلومتری بستک، ۲۲ کیلومتری جناح و ۲۳ کیلومتری کوخرد گزارش شد.

عمادده استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۴ کیلومتری لرزید و رومرکز آن در ۲۱ کیلومتری عمادده، ۳۲ کیلومتری اهل و ۳۷ کیلومتری اشکنان گزارش شد.

انتهای پیام

بخش مقالات حوادث

نویسنده حوادث با توانایی نقل و انتقال داستان‌های پنهان در پشت پرده رویدادها هستم. با استفاده از زبانی شیوا و جذاب، به توصیف و تفسیر وقایع می‌پردازم تا خوانندگان را به دنیای پنهان و پر هیجان حوادث کشانده و آنها را با آثار و پیامدهای آنها آشنا سازم.
دکمه بازگشت به بالا