کود مورد نیاز کشت برنج امسال کشاورزان به مقدار نیاز تامین شد

نازک نارنجی/مازندران معاون امور زراعت وزیر جهادکشاورزی از حمایت جدی دولت برای تامین نهاده‌های بخش کشاورزی به خصوص برای کشت برنج به مقدار مورد نیاز و قیمت مناسب برای سال زراعی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار نازک نارنجی، ” علیرضا مهاجر” در نوزدهمین همایش ملی برنج درمعاونت موسسه تحقیقات برنج کشور درآمل گفت: دولت برای کاهش واردات برنج به کشور، تثبیت قیمت برنج در بازار و نیز توزیع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی به قیمت ثابت سال گذشته، مصمم است.

وی ادامه داد: درهمین راستا دولت تلاش خواهد کرد تا نهاده‌های بخش کشاورزی، ازجمله کود و سم را به منظور کاهش هزینه‌ها و مقرون به صرفه شدن تولید برای کشاورز به مقدار مورد نیاز توزیع کند تا افزایش عملکرد در واحد سطح وتولید بیشتر را برای کشاورز به همراه داشته باشد.

معاون امور زراعت وزیرجهاد کشاورزی هم چنین با اشاره به این که یارانه مربوط به توزیع کود شیمیایی به مقدار ۷۰ درصد سهم دولت وکمتر از ۳۰ درصد پرداختی سهم کشاورز است، گفت، امسال درسال زراعی پیش رو قطعا وبه خصوص در مازندران کاهش کود شیمیایی ازجمله ” فسفات، اوره و پتاس” را نخواهیم داشت.

مهاجر، زمان توزیع کود مورد نیاز کشاورزان را از شروع کشت رسمی برنج درسال زراعی جدید اعلام واضافه کرد: به همین خاطر امسال مازندران را پایلوت توزیع کود به مقدار مورد نیاز برای کشاورزان قرار دادیم تا شرایط قیمت آن در بازار آزاد نیز شکسته شود.

وی با اشاره به این که بیش از ۶۰۰ هزار هکتار شالیراز در کشور وجود دارد و برای سال زراعی جدید تولید بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج سفید پیش‌بینی شده است، گفت: سطح زیرکشت جدید به شالیزارهای کشور اضافه نشده، اما با همین مقدار وتوزیع نهاده‌های کشاورزی ازجمله کودشیمیایی به مقدار مورد نیاز ، افزایش در واحد سطح خواهیم داشت.

معاون امور زراعت وزیرجهادکشاورزی درعین حال نیاز برنج مورد نیاز کشور را براساس سرانه بیش از ۳۵ کیلوگرم بیش از ۳ میلیون و۲۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: برای کسری حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزارتن برنج، نیاز به واردات است و دولت هم مصوب کرده است تا در زمان تولید تا عرضه کامل برنج کشاورزان کشور، برنجی وارد نکند.

مهاجر هم چنین درخصوص تعیین تکلیف برنج مازاد سال‌های گذشته در انبارهای مازندران نیز گفت: دولت برای خرید برنج مازاد درشالیکوبی‌ها و انبارها در مازندران وارد میدان شده و به هرمقدار که وجود دارد توسط بخش خصوصی و دولتی درحال خرید است.

وی، هم چنین سه بحث تجارت، تحقیقات و اجرا را در عرصه برنج مهم دانست و گفت: هرگونه تصمیم گیری در حوزه برنج باید بر مبنای اکولوژی، ذائقه و نیاز کشور باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا