اجتماعی

ثبت زلزله ۴.۲ در فین و ۳.۱ در جزیره تنب بزرگ/ساغند یزد با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ لرزید

فین استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ و جزیره تنب بزرگ این استان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ لرزیدند، ضمن آنکه «اهل» استان فارس نیز زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ را تجربه کرد.

به گزارش نازک نارنجی، در فین استان هرمزگان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۲ رخ داد، ضمن آنکه جزیره تنب بزرگ این استان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ و تخت استان هرمزگان زلزله ۲.۹ را تجربه کردند. 

همچنین آزادشهر استان گلستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱، ساغند استان یزد با زمینلره‌ای به بزرگای ۳.۷، بوئین سفلی در استان کردستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ و اهل استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ لرزیدند. زرآباد آذربایجان غربی نیز دو زلزله ۳.۷ و ۳.۱ را تجربه کرد. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۱ بهمن

در خنج استان فارس زلزله ۲.۹ و در حسن آباد لائین نو استان خراسان رضوی زلزله ۲.۸ رخ داد.

زرآباد استان آذربایجان غربی با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ لرزید و عمق آن در ۴ کیلومتری و رومرکز آن در ۱۷ کیلومتری زرآباد،۳۰ کیلومتری خوی و ۳۲ کیلومتری قره ضیاءالدین این استان گزارش شد.

یکشنبه ۲۲ بهمن

هفتگل استان خوزستان با زمینلره‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۱ کیلومتری هفتگل، ۱۶ کیلومتری رامهرمز و ۱۸ کیلومتری میداود این استان به ثبت رسید.

در کلاردشت استان مازندران زلزله ۲.۵ رخ داد.

دوشنبه ۲۳ بهمن

جزیره تنب بزرگ استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۲۰ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۳۷ کیلومتری جزیره تنب بزرگ، ۳۸ کیلومتری کنگ و ۴۳ کیلومتری بندر لنگه این استان گزارش شد.

آزادشهر استان گلستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۳ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۴ کیلومتری آزادشهر، ۶ کیلومتری رامیان و ۸ کیلومتری نگین شهر این استان بوده است.

در فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۶، در بلداجی استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۸، در سفیدسنگ استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶ و در خشت استان فارس زلزله ۲.۵ رخ داد.

سه‌شنبه ۲۴ بهمن

در هلشی استان کرمانشاه زلزله ۲.۵، در فیروزآباد استان اردبیل زلزله ۲.۸ و در رافعی استان خوزستان زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

ساغند استان یزد با زمینلره‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۳۶ کیلومتری ساغند، ۶۰ کیلومتری رباط پشت بادام و ۷۷ کیلومتری بهاباد این استان گزارش شد.

چهارشنبه ۲۵ بهمن

در بوئین سفلی استان کردستان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۷ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۷ کیلومتری بوئین سفلی، ۱۴ کیلومتری بانه و ۱۹ کیلومتری ارمارده این استان گزارش شد.

در هلشی استان کرمانشاه زلزله ۲.۹ رخ داد.

در فین استان هرمزگان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۵ کیلومتری فین، ۴۰ کیلومتری فارغان و ۴۸ کیلومتری قلعه‌قاضی این استان بوده است.

پنج‌شنبه ۲۶ بهمن

حصارگرمخان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۷، راز استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵ و تخت استان هرمزگان زلزله ۲.۹ را تجربه کردند.

اهل استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۶ کیلومتری اهل و ۲۹ کیلومتری اشکنان استان فارس و ۲۶ کیلومتری بندر مقام استان هرمزگان بوده است.

مردهک استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را تجربه کرد و رومرکز این رخداد  لرزه‌ای در ۲۹ کیلومتری مردهک، ۵۰ کیلومتری نظام شهر و ۵۵ کیلومتری عنبرآباد این استان گزارش شد.

جمعه ۲۷ بهمن

در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۷ رخ داد.

زرآباد آذربایجان غربی زلزله ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری زمین را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۸ کیلومتری زرآباد، ۳۰ کیلومتری خوی و ۳۱ کیلومتری قطور این استان گزارش شد.

انتهای پیام

گروه تحریریه مقالات اجتماعی

تحلیل‌گر مسائل اجتماعی با تجربه در بررسی نگرش‌ها و اعتقادات عمومی در جامعه.
دکمه بازگشت به بالا