علمی و پزشکی

مدیران نظام سلامت نگاه تحولی داشته باشند

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مدیران باید نگاه متحول داشته باشند.

به گزارش نازک نارنجی، دکتر بهروز رحیمی طی سخنانی در نشست ارتقای بهره وری افزود: علیرغم همه تلاش های انجام شده در بخش های مختلف از جمله بهداشت، درمان و توسعه، حوزه آموزش نقش مهمی در همه حوزه های سلامت دارد.

وی افزود: آموزش فقط مختص دانش آموزان نیست، بلکه شامل همه کارکنان نظام سلامت و مردم ایران می شود و چنین نگاهی به آموزش و پرورش نیز موجب تغییر و تحول خواهد شد. یا.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: حوزه سلامت بسیار بزرگتر از فضاهای سازمانی و بروکراتیک است و باید تلاش کنیم تفاوت نظام سلامت با سایر حوزه ها را در لایه های مختلف بشناسیم و درک کنیم. در این سیستم.”

رحیمی افزود: تفاوت حوزه سلامت با سایر حوزه ها این است که این حوزه با سبک زندگی و کیفیت زندگی، کار، ایمان و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم ارتباط دارد.

وی ادامه داد: بنابراین باید تلاش کنیم آسیب های موجود در این سیستم را شناسایی کنیم چرا که نگهداری از یک سیستم بزرگ دشوارتر خواهد بود و باید کوچکترین عیوب را بزرگ در نظر بگیریم و برای بهبود سریعتر اقدام کنیم.

معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت بهداشت گفت: سازمان ها دقیقا در جایی که قدرت خود را احساس می کنند آسیب می بینند. زیرا به نقاط ضعف خود پی می برند و نقاط قوت خود را رها می کنند.

رحیمی ادامه می دهد: تغییر زمانی اتفاق می افتد که معتقد باشیم باید تغییر کنیم و تغییر با تکرار حاصل می شود، تکرار باید در آموزش و زبان ساده رخ دهد. باید سعی کنیم تغییرات را از مسائل ریز و درشت شروع کنیم و این روحیه را در خود پرورش دهیم. ما به کلیشه هایی که مسائل را تغییر می دهند توجه نمی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مدیران باید همیشه نگاه متغیر داشته باشند، تصریح کرد: در تغییر نگاه نباید به فکر کلیشه باشیم و به عنوان مدیران ارشد این حوزه باید الگوی تحول در کل نظام سلامت باشیم. و اگر در نظام سلامت یا دانشگاه دیدگاه ما متفاوت باشد، مطمئنا سبک زندگی و مدیریت افراد نیز تغییر خواهد کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا