اقتصادی

کدام محصولات صنعتی بیشتر صادر می‌شود؟

صادرات محصولات صنعتی در فروردین ماه امسال بیش از 242 میلیون دلار بوده که هفت درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است و نیمی از محصولات صنعتی صادراتی شامل مواد پلیمری و شیمیایی است.

به گزارش نازک نارنجی، بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی ماه 1401 وزارت امنیت، کل صادرات بخش صنعت شامل محصولات پلیمری، منسوجات و پوشاک و کفش، مواد شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، خانگی است. لوازم برقی و صنایع الکترونیک محصولات سلولزی، خودرو و نیرو محرکه، صنایع جدید و پیشرفته و دارو، سایر محصولات صنعتی در فروردین ماه امسال معادل 255 هزار تن به ارزش 242 میلیون دلار بوده است.

سهم بیش از 50 درصد پلیمرها و مواد شیمیایی در صادرات محصولات صنعتی

در بین بخش‌های مختلف صنعتی، محصولات پلیمری بیشترین صادرات را دارند، به طوری که 31.4 درصد از کل ارزش صادراتی این بخش را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس در فروردین ماه امسال 61 هزار تن انواع محصولات پلیمری به ارزش 76 میلیون دلار صادر شد که نسبت به سال 1400 به ترتیب از نظر ارزش و وزن 28 و 25 درصد افزایش داشت.

محصولات شیمیایی نیز با صادرات بیش از 120 هزار تن به ارزش 53 میلیون دلار 21.9 درصد از ارزش کل صادرات محصولات صنعتی را به خود اختصاص داده است. صادرات این بخش از نظر وزنی و ارزشی 56 و 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1400 افزایش یافته است.

نساجی، پوشاک و کفش سومین بخش با بیشترین سهم از ارزش صادراتی محصولات صنعتی معادل 12.8 درصد در ماه اول 1401 است. به ارزش 31 میلیون دلار صادرات انجام شد که وزن و ارزش صادرات بخش نساجی، پوشاک و کفش در فروردین ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 23 درصد و 13 درصد کاهش داشت. .

سهم 10 درصدی کالاهای خانگی از صادرات محصولات صنعتی

همچنین بر اساس این اطلاعات سهم ماشین آلات و تجهیزات و لوازم خانگی هر کدام 10.3 درصد، محصولات سلولزی 6.2 درصد، صنایع برق و الکترونیک 5.4 درصد، نیرو و موتور خودرو 1.2 درصد و صنایع جدید و پیشرفته و پزشکی 0 درصد است. 8 درصد از ارزش کل صادرات محصولات صنعتی.

بر این اساس در اولین ماه سال گذشته حدود 25 میلیون دلار در بخش ماشین آلات و تجهیزات، 25 میلیون دلار لوازم خانگی، 15 میلیون دلار محصولات سلولزی، 13 میلیون دلار در بخش برق و صنایع الکترونیک، 3 میلیون دلار. دلار خودرو و نیروی محرکه و 2 میلیون دلار در حوزه صنایع جدید و پیشرفته و پزشکی صادر شد.

شایان ذکر است مجموع صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت (کلیه صنایع تولیدی به استثنای صنایع فوق) در فروردین ماه سال جاری معادل بیش از هفت میلیون تن با ارزش نزدیک به 3 این 7 میلیارد دلار است. بر این اساس سهم ارزش صنعت از کل صادرات غیرنفتی حدود هفت درصد است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا