اقتصادی

تصمیم مهم مجلس برای افزایش حقوق کارمندان/ حقوق کارگران چقدر افزایش پیدا می‌کند؟

محاسبات نشان می دهد که تنها برای بازگرداندن قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال 1401 در شرایط ابتدای سال جاری، حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانواده 3.3 نفره باید به 62 درصد برسد. این روند باید با افزایش دستمزد پایه قانون کار از 2.5 میلیون تومان به حدود 4 میلیون تومان و همچنین افزایش میزان مزایای ثابت انجام شود. بدین ترتیب حداقل درآمد این خانواده 6.5 میلیون تومان از حدود 4 میلیون تومان خواهد بود.

نظر دولت برای افزایش حقوق
دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال 1401 پیشنهاد کرده است حداقل دستمزد کارکنان خود را در سال آینده به تدریج از 50 به 29 درصد افزایش دهد تا حداقل دستمزد حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان باشد که امسال با یک میلیون تومان افزایش به 4 نفر می رسد. میلیون و 500 هزار تومان. در این روند، حقوق گروه‌های مختلف به طور متوسط ​​10 درصد افزایش یافت، اما برای درآمدهای بالا و پایین از 5 به 29 درصد افزایش یافت. البته افزایش تدریجی حقوق کارکنان در لایحه بودجه 1401 با فرمول اضافه شدن مبلغ مشخص 533 هزار و 800 تومان به حقوق همه گروه ها و درصد افزایش حقوق پیش بینی شده و درصدی را در حداقل دستمزد افزایش می دهد. بزرگتر به نظر می رسد..

نسخه پارلمانی حقوق کارمندان
در بررسی جزییات لایحه بودجه سال 1401 در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، یکی از اصول اساسی که مورد بازنگری قرار گرفت تعیین حقوق پایه کارمندان بود که نسبت به دولت 24 درصد افزایش داشت. پیشنهاد.به 60% رسید. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 روز گذشته در نشست خبری اعلام کرد: طبق مصوبه کمیسیون حداقل دستمزد پیشنهادی دولت در لایحه بودجه 4 میلیون و 500 هزار تومان با افزایش 60 درصدی به 5 میلیون و 600 تومان است. هزار تومان. رحیم زارع همچنین بخشی از نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 را در مورد پیشنهاد حداقل مستمری سال آینده بیان کرد و گفت: همچنین حداقل 10 درصد افزایش خواهد یافت. البته هنوز جزئیات نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نیست و همچنان منتظر ارسال لایحه به کمیسیون تلفیق برای تصویب و تصویب نهایی مجلس هستیم. اما تاکنون افزایش 29 درصدی دستمزد پایه به 60 درصد و افزایش حداقل دستمزد در سایر گروه های درآمدی از 5 درصد به 10 درصد افزایش یافته است.

تمرکز دولت بر حقوق دستمزد کارگران است
در شرایط عادی، کارمندان دولت از شرایط قانونی بهتری نسبت به کارگران خانگی برخوردار هستند و دستمزد پایه آنها نیز مانند امسال، همیشه بالاتر از دستمزد پایه قانون کار است، در حالی که حداقل دستمزد کارکنان دولت 3.5 میلیون تومان در همان زمان تصویب شده است. دستمزد پایه کارگران از 2 میلیون و 655 هزار تومان بیشتر نمی شود.
این اختلاف حدود یک میلیون تومانی بین دستمزد کارگران و کارمندان دولت، علیرغم درج مزایای ثابت در فیش حقوقی کارگران مانند کوپن خوراکی، حق مسکن پرداخت نمی شود، زیرا برای جبران خسارت دولت. کارکنان عبارت است از مزایای در نظر گرفته شده دریافتی کارکنان (به غیر از کارکنان) با افزایش حداقل دستمزد) مازاد بر دستمزد پایه. همچنین کارکنان از نظر رتبه اعتباری در سیستم بانکی در وضعیت مطلوب تری نسبت به کارگران قرار دارند و با بهره مندی از مزایای خدمات دولت، بخشی از خلأ و دستمزد و معیشت آنان پرداخت می شود. جدای از این موضوعات، کمیسیون تلفیق مجلس افزایش 60 درصدی حداقل دستمزد کارکنان دولت را در نظر می گیرد که در صورت افزایش 60 درصدی حداقل دستمزد کارگران، پایه دستمزد به 4 میلیون و 250 هزار تومان می رسد که کمتر از یک میلیون و 350 هزار تومان از حقوق پایه کارکنان دولت، تقریباً با هزینه معیشت خانواده های کارگری و کارمندی در سال آینده برابری می کند و در این شکاف دستمزدی، فشار بیشتری بر خانواده های کارگری وارد می شود.
روز گذشته جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری آغاز شد که عواقب آن تا زمان تهیه این گزارش در رسانه ها منتشر نشده بود. اما برآوردهای غیررسمی نشان می دهد که هزینه زندگی یک خانوار 3.3 نفره در بهمن ماه 1400 بین 9.2 تا 10.8 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و تنها برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید دستمزد و خانوارهای مزدبگیر نسبت به ابتدای سال. در صورتی که از میزان افزایش دستمزد و دستمزد پایه، مجموع دستمزد و حقوق دریافتی این خانوارها با احتساب حقوق اولاد، مزایا، مزایا و… بین 42 تا 62 درصد افزایش یابد. البته این به هیچ وجه به معنای افزایش دستمزد نیست، زیرا به هیچ وجه قدرت خرید واقعی دستمزدها و خانوارهای مزدبگیر را افزایش نمی دهد و در بهترین حالت فقط می تواند از کاهش بیشتر قدرت خرید آنها جلوگیری کند. مثالی که نه خانه آمد و نه خانه رفت!

223225

دکمه بازگشت به بالا