علمی و پزشکی

هجدهمین کنگره بین المللی ام.اس ایران برگزار می شود

هجدهمین کنگره بین المللی من ایران 10 تا 12 دسامبر امسال برگزار می شود.

با همکاری نازک نارنجی ، انجمن MS ایران هجدهمین کنگره MS را با همکاری مرکز تحقیقات MS دانشگاه تهران ، اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و مغز و اعصاب سراسر کشور به دلیل شرایط ویژه همه گیری کرونا و اهمیت اجتماعی برگزار کرد. فاصله

این فعالیت علمی در 10-12 دسامبر 1400 برای پیشبرد تحقیقات و طبیعتاً درمانهای م MSثر برای بیماری ام اس و ارتقای سطح علم در جامعه پزشکی ایران ادامه خواهد یافت.

هجدهمین کنگره من ایران همچنان به محورهای زیر اهمیت می دهد:

1. آشنایی با سیستم ثبت بیماری MS در کشور با گزارش آخرین نتایج

به آشنایی با سیستم ثبت نام کودکان MS در کشور با گزارش آخرین نتایج

3. مروری بر تشخیص صحیح و به موقع ام اس بر اساس آخرین دستورالعمل های تشخیصی با روش تشخیص سریع با درمان به موقع و تأکید بر از بین بردن ام اس تقلیدی

4. آشنایی با نحوه استفاده ایمن از داروهای MS

5. آشنایی با انتقال و افزودن داروهای MS در زمان مناسب

6. با داروهای جدید MS آشنا شوید

7. آشنایی با اثرات کوئید 19 و واکسیناسیون علیه ام اس طبق آخرین دانش

8. مروری بر NMOSD و MOG و تفاوت آنها در تصویربرداری MS

9. آشنایی با آخرین دستورالعمل های تشخیصی و درمانی ام اس کودکان

10. مروری بر درمان علائم ثانویه MS و درمانهای جدید

به برای توضیح نقش مهم توانبخشی ذهنی و حرکتی در بیماران MS استفاده شده است

با روابط عمومی انجمن من مطابقت دارد. ایران ایران ، پیک های ناشناس همه گیر کووید قضاوت درباره نحوه انجام این کنفرانس را دشوار کرد ، بنابراین در رابطه با آن ، به دلیل شرایط همه گیر تقریباً در زمان کنفرانس و اهمیت دادن به اطلاع پروتکل های بهداشت ، بعداً مشخص خواهد شد به

روابط عمومی در انجمن من S اطلاع داد که علاقمندان جهت ثبت نام به www.iranmscongress.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا