علمی و پزشکی

اشتباه در تزریق دُز دوم واکسن خبرنگاران سلامت!

واکسیناسیون توسط خبرنگاران بهداشتی روز پنجشنبه (7 اوت) با واکسن پاستوکوکوس آغاز شد و بر این اساس ، تصمیم گرفته شد دوز دوم این واکسن پس از 28 روز تزریق شود. این اتفاق با یک روز تاخیر رخ داد و با خطایی همراه شد و به جای دوز دوم واکسن ، واکسن به عنوان یادآوری تزریق شد!

به گزارش نازک نارنجی ، طبق اعلام قبلی مقامات وزارت بهداشت ، گروهی از گزارشگران بهداشتی ساعت 10 صبح روز 27 سپتامبر به محل تزریق منتخب – مرکز اورژانس غرب تهران – مراجعه کردند و پس از بیش از یک ساعت تاخیر ، واکسیناسیون انجام شد. روند آغاز می شود

در حالی که اولین دوز “Pastococcus” (تولید مشترک در ایران و کوبا) تزریق شد ، دوز دوم گفته شد که با واکسن Pastococcus یا معادل آن در کوبا (Subrana 2) تزریق می شود. با این حال ، پس از تزریق واکسن به برخی از آنها ، یک خبرنگار یک کاسه واکسن را مشاهده کرد و متوجه شد که واکسن تزریق شده برای “Subrana Plus” یا دوز اشتباه است و در عین حال دوز دوم به آنها تزریق نشده است.

با این حال ، با پیگیری این موضوع با خبرنگاران ، مقامات مربوطه وزارت بهداشت اطمینان دادند که این موضوع هیچ تاثیری ندارد و مشکلی در فرایند واکسیناسیون ایجاد نخواهد کرد ، و نه تنها بدون نگرانی ، “موفقیت اجباری” تزریق Subrana Plus. “این بوده است ؛ زیرا این نوع نیز یک واکسن کامل است.

حتی اگر مقامات به خبرنگاران اطمینان دهند که مشکلی در تزریق Subrana Plus به جای دوجین وجود ندارد و خبرنگاران می خواهند 28 روز بعد برای دریافت دوز باقی مانده و تکمیل سه دوز واکسن درخواست دهند ، سوال این است که چرا. با واکسیناسیون دوم که از ماه گذشته مشخص شد ، آیا مقامات وزارت بهداشت برنامه ریزی و هماهنگی لازم را برای تزریق و تزریق دوز مناسب واکسن انجام ندادند؟ آیا با وجود اطمینان مقامات وزارت بهداشت ، آیا خطایی در دوز تزریق شده مانع از واکسیناسیون نشده است؟ چرا نباید سرپرست واکسیناسیون برای نظارت بر این روند وجود داشته باشد تا چنین خطاهایی را مشاهده نکنیم؟

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا