علمی و پزشکی

بررسی برنامه های دو وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و بهداشت در کمیسیون قضایی مجلس

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی ها در جلسه کنونی کمیته های مربوطه ، از حضور دو وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و بهداشت و بررسی برنامه های آنها در این جلسه خبر داد.

حسن نوروزی در گفت وگو با نازک نارنجی ، جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را تشریح کرد و گفت: این جلسه با حضور عزت الله ضرغامی و بهرام عین اللهی ، وزیران میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، به عنوان سلامت انسان برگزار شد. درمان و آموزش پزشکی. »در این جلسه ، وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی ضمن بیان اولویت ها و برنامه خود ، بر اهمیت توجه به تقویت گردشگری داخلی و میراث فرهنگی تأکید کرد.

وی افزود: “نمایندگان ضمن تأکید بر اهمیت تقویت گردشگری داخلی و صنایع دستی ، بر ضرورت توجه به ارزشها ، اعتقادات و فرهنگ مبتنی بر هویت انقلابی و اسلامی تاکید کردند. آنها همچنین تأکید کردند. این وزارتخانه باید از بخش گردشگری بپرسد. “، صنایع دستی و میراث فرهنگی باید تقسیم شود تا سه نماینده بتوانند ادامه دهند ، به اعضای کمیسیون این دلیل داده شد که بروکراسی اداری بزرگترین مانع برای تکمیل پروژه های گردشگری است و از وزیر پیشنهادی گردشگری خواستند که این مشکل را حل کند. در آینده. چیز خاصی هست.

نورزایی ادامه داد: بهرام عین اللهی وزیر پیشنهادی بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضمن ارائه برنامه های خود ، موضوعاتی مانند تقویت طب سنتی ، همچنین ایجاد شبکه های بهداشتی ، مراقبت های بهداشتی و بیمارستان ها ، استفاده از نیروهای کمیته ای ، متخصص و انقلابی ، به عنوان همچنین توجیه مردم و مقاماتی که از وضعیت کرونا به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود نام می برند. با این حال ، ساخت بیمارستانهای بین المللی ، کاهش تعرفه های پزشکی ، تسریع در مشارکت بخش خصوصی و صدور مجوز ، تقویت طب سنتی و دانشگاههای پزشکی سنتی ، تغییر وضعیت جانبازان ، بیمه دولتی ، تشدید مبارزه با تاجگذاری و تسریع واکسیناسیون عمومی. از جمله خواسته های نمایندگان این بود که توسط وزیر بهداشت پیشنهاد شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا