اقتصادی

وضعیت برق خوزستان در شرایط بدی قرار دارد

نازک نارنجی / خوزستان سخنگوی صنعت برق جنوب غربی کشور گفت: در وضعیت بدی هستیم و مصرف برق بیش از تولید بوده است و در این شرایط نیاز به مدیریت مصرف داریم.

کیومرث زمانی گفت: “ما در وضعیت بدی هستیم و مصرف برق بیش از تولید است و در این شرایط باید مصرف را هدایت کنیم.”

به گزارش نازک نارنجی ، وی افزود: ما می خواهیم مدیریت مصرف برق توسط افراد قبل از ما انجام شود و باید در مصرف برق كاهش یابد و مدل های ما باید تامین كننده بار باشند.

سخنگوی صنعت برق جنوب غربی کشور گفت: “اگر این اتفاق نیفتد ، در راستای سیستم های حفاظتی مشخص شده برای نیروگاه ها ، نیروگاه ها از مدار خارج می شوند و ما مجبور به خاموشی ناخواسته و گسترده خواهیم شد. “

زمانی گفت: “ما نیاز به مدیریت مصرف برق و کاهش مصرف داریم.” البته حوادث شنبه شب مربوط به طوفانی بود که اتفاق افتاد و برخی مناطق دچار حادثه شدند و حوادث برق غیر عمدی بود. همکاران ما برای حل این مسائل اقدام کرده اند و موارد دیگر ، در صورت وجود ، بسیار کم است.

وی در یک برنامه تلویزیونی صحبت کرد:

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا