علمی و پزشکی

نحوه استفاده درست از ماسک

اعلامیه:

طبق کانال تلگرامی سازمان نظام پزشکی ، روش مناسب استفاده از ماسک در زیر اعلام شده است:

دستان خود را قبل از دست زدن و پوشیدن ماسک بشویید.

اطمینان حاصل کنید که ماسک تمیز و سالم است.

ماسک را در جهت درست بپوشید و تیغه باقیمانده را بکشید.

از سمت راست ماسک بزنید. به طوری که قسمت رنگی ماسک بیرون بیاید.

لبه ماسک باید روی بینی کاملاً مشخص باشد.

بینی ، دهان و دهان را با ماسک بپوشانید.

ماسک را بزنید تا از صورت فاصله زیادی نداشته باشد.

از دست زدن به ماسک خودداری کنید. اگر ماسک برداشته شد ، آن را از پشت سر یا گوش باز کنید و از صورت دور نگه دارید.

ماسک را از تماس دور و صورت خود دور نگه دارید.

ماسک استفاده شده را با یک درب در سطل آشغال قرار دهید.

پس از برداشتن ماسک ، دستان خود را کاملا با آب و صابون بشویید.

در عین حال از ماسکی که نفس کشیدن آن دشوار است استفاده نکنید.

از ماسک های کثیف و پاره استفاده نکنید.

از قرار دادن ماسک در زیر بینی خودداری کنید.

از ماسک مشکوک استفاده نکنید.

قسمت بیرونی ماسک را لمس نکنید.

– ماسک را برای صحبت با دیگران نکشید.

ماسک استفاده شده در تماس ما با دیگران را فاش نکنید.

از ماسک های دست دوم استفاده مجدد نکنید.

دکمه بازگشت به بالا