علمی و پزشکی

۹۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مازندران

آفتاب نیوز:

با معرفی 90 بیمار جدید عروق بیماری کرونا تعداد بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه های مازندران و بابل در علوم پزشکی به 453 نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در 24 ساعت گذشته 71 بیمار کرونری جدید در بیمارستان های وابسته این دانشگاه بستری شده اند و 72 نفر بهبودیافته نیز بوده اند. منتشر شد. “

90 بیمار جدید مبتلا به کرونا در مازندران

موسوی با اشاره به اینکه هم اکنون 333 شریان بیماری کرونا در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران تحت درمان قرار می گیرند ، افزود: ، استفاده از ماسک در مناطق بسته و شستشوی روزمره دستها تأکید می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به انتقال این شهر از رنگ زرد به نارنج و پذیرایی 19 بیمار بیماری کرونا جدید در 24 ساعت گذشته در بیمارستان های تحت تأثیر این دانشگاه ، گفت: در این زمان در این مدت ، 13 بیمار با بهبودی جزئی مرخص شدند. “

جلالی این بیمارستان را به 120 بیمار مبتلا به Qovid 19 در بیمارستانهای تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی بابل آموزش داد و ثبت کرد: تاکنون 35 بیمار مبتلا به بیماری بحرانی در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند.

دکمه بازگشت به بالا