اجتماعی

۴۱ همت از بودجه ۹۱ همتی شهرداری که با بودجه عمومی جمع می شود، بی حسابرسی است

عضو شورای شهر تهران در واکنش به گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران گفت: ۴۱ همت از بودجه ۹۱ همتی شهرداری که با بودجه عمومی جمع می شود، بی حسابرسی است.

به گزارش نازک نارنجی، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران در دویست و سی و ششمین جلسه علنی شورا، توسط حسابرس رسمی قرائت شد و پس از آن نیز آخوندی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گزارش تکمیلی را قرائت کرد که پس از استماع این گزارش ها امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای شهر گفت: حسابرس شهرداری در ارائه گزارش خود، اذعان می کند که کدینگ حساب های شهرداری، با کدینگ بودجه ای متفاوت است، لذا امکان مطابقت منابع و مصارف واقعی درج شده در تفریغ بودجه با سیستم فاینانس به طور کامل میسر نگردیده است. 

وی افزود: در ادامه گزارش، حسابرس می‌گوید که بررسی تفریغ بودجه، صرفاً مربوط به بودجه عمومی شهرداری تهران بوده و شامل بودجه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری نمی باشد و بررسی آن مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات مالی سازمان ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری است. 

امانی با اشاره به بخش دیگری از اظهارات حسابرس شهرداری اظهار کرد: حسابرس شهرداری در رابطه با  ۴۱ همت از بودجه ۹۱ همتی شهرداری که با بودجه عمومی جمع می شود؛ می گوید نمی‌تواند اظهار نظر کند. این تفریغ بودجه آن سازمان‌ها و شرکت‌ها نیست. 

امانی ضمن تشکر از صداقت و بی طرفی گزارش حسابرس شهرداری، این گزارش را پر اشکال و ناقص دانست و افزود: در گزارش بخش محاسبه مصارف، تعداد ۸۴ ردیف بودجه‌ای، فاقد اعتبار مصوب بوده است. یعنی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ ، ۸۴ ردیف بودجه‌ای را بدون مصوبه شورا هزینه کرده است. 

وی این عملکرد را در کارنامه شهرداری تهران، قابل تأمل و رسیدگی دانست و در پایان گفت: در تصویب تفریغ بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران، باید تأمل زیادی داشت و در بسیاری از موارد، به سقف مصوب شورا و تبصره‌ها، عمل نشده است.

در ادامه این جلسه اقراریان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا نیز گفت: اعداد با ما سخن می گویند و گزارش تفریغ بودجه یکی از شاخص های بررسی عملکرد شهردار و همکاران اوست و برخی از اعضاء به این عملکرد نقد دارند.

وی افزود: در این گزارش اعداد به ما می‌گویند که ما یک آشفتگی مالی در شهرداری تهران داریم، بر اساس گزارش تفریغ بودجه و سخنان آقای امانی، به گوشه‌ای از چرایی این آشفتگی اشاره شد و ابهامات بسیاری زیادی در خصوص این گزارش حسابرسی وجود دارد.

انتهای پیام

گروه تحریریه مقالات اجتماعی

تحلیل‌گر مسائل اجتماعی با تجربه در بررسی نگرش‌ها و اعتقادات عمومی در جامعه.
دکمه بازگشت به بالا