استان ها

بهار عملکرد سطح زیرکشت خوشه‌های طلایی در جنوب کرمان نزدیک است/ هدف‌گذاری ۵ تن در هکتار

نازک نارنجی/کرمان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان از افزایش عملکرد واحد سطح زیرکشت گندم خبر داد که طی دو سال آینده به میزان پنج تن خواهد رسید. 

احمد آئین امروز اول اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نامگذاری ۳۱ فروردین ماه به نام روز ملی «گندم و نان» که از اهمیت خاص فرهنگی و اقتصادی برخوردار و در عرصه‌های استراتژیک هم حائز اهمیت است، گفت: نان و گندم در فرهنگ ایرانی جایگاه قابل توجهی دارد. اگر چه در برخی از موارد مشاهده کردیم از محصول گندم استفاده ابزاری شده اما در حال حاضر از وضعیت خوبی در سطح ملی و منطقه‌ای برخورداریم و تولید گندم به عنوان محصول استراتژیک جوابگوی نیاز کشور است. 

وی قوت غالب مردم جنوب کرمان را نان عنوان کرد که متاسفانه منطقه را بیشتر با محصولات سبزی و صیفی می‌شناسند و افزود: گندم بیشترین سطح زیرکشت محصولات زراعی را با ۴۰ هزار هکتار دارد و هیچ محصولی اندازه سطح زیرکشت گندم وجود ندارد اما این میزان تولید محصول استراتژیک مغفول مانده است. 

آیین با مثبت ارزیابی کردن عملکرد واحد سطح زیرکشت گندم در جنوب کرمان، گفت: وضعیت تولید گندم نشان دهنده افزایش تولید محصول در سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ است که عملکرد آن در حال حاضر به ۴۳۰۰ تن رسیده است. 

وی عملکرد کشت گندم دیم و آبی را در جنوب کرمان از میانگین کشوری بالاتر اعلام کرد که اگر این ارزیابی را در کشت آبی مد نظر داشته باشیم، کمتر از میانگین کشوری است و افزود: در یک دهه گذشته افزایش عملکرد در واحد سطح را دشته‌ایم و علی‌رغم همه تغییرات و ناملایمات در برنامه، عملکرد سال گذشته هفت درصد از میزان ابلاغی بیشتر بوده است. 

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان بذر اصلاح شده و استاندارد را یکی از عمده دلایل افزایش عملکرد برداشت گندم دانست که بذر مورد نیاز توسط مرکز تحقیقات تهیه و تامین شده است. 

وی از توزیع ۸۲۰۰ تن بذر اصلاح شده گندم در جنوب کرمان در سال زراعی ۱۴۰۱_۱۴۰۲ خبر داد که به دنبال افزایش ضریب نفوذ ۱۰۰ درصدی هستیم و گفت: در سال زراعی گذشته مزرعه‌ای که بذر خودمصرفی و بدون شناسنامه استفاده کرده باشد، نداشتیم و ۸۲۰۰ تن بذر را در سال گذشته توزیع کردیم که قطعا به ضریب نفوذ ۱۰۰ درصدی خواهیم رسید. 

آیین، تنوع بخشی در ارقام گندم را یک سیاست کشوری دانست و گفت: در سال زراعی جاری ارقامی از جمله مهرگان، سحر، چمران ۲، برات، آیینه، جلال، اوج، ماهان و طلایی را داشتیم که این ارقام نتیجه تحقیقات کشوری است و این تنوع برای منطقه جنوب مفید خواهد بود.

وی افزود: این در حالی است که در یک دهه قبل فقط سه تا چهار رقم گندم بیشتر نداشتیم و ارقام کنونی مناسب برای شرایط تنش محیطی هستند و سازگاری آنها توسط مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب انجام شده است. 

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان تامین بذر استاندارد را از دیگر دلایل افزایش عملکرد در واحد سطح زیرکشت گندم دانست که نشان دهنده انتقال دانش فنی در مزارع است و گفت: محققان در عرصه‌های تولیدی مزارع گندم حضور داشتند و با برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع موفق شدیم دانش مورد نیاز را به کشاورزان منتقل کنیم. 

وی مبارزه با علف‌های هرز و آفات را تحت عنوان طرح یاوران تولید در مزارع هدف، باعت افزایش ۴۰ درصدی تولید گندم دانست و ضریب مکانیزاسیون کاشت و برداشت گندم را بیش از ۸۰ درصد اعلام کرد و فزود: تلاش بر این است هدفگذاری عملکرد را طی دو سال آینده در واحد سطح به پنج تن در هکتار برسانیم. 

آیین سطح زیرکشت گندم را در جنوب کرمان ۴۵ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: گندم تنها محصولی است که در جنوب کرمان ۴۵ هزار هکتار سطح زیرکشت دارد و بیشترین سطح زیرکشت گندم در رودبارجنوب است و میانگین عملکرد آن ۴۳۰۰ تن بوده اما کمتر به این میزان از تولید محصول استراتژیک پرداخته شده است. 

وی بر لزوم فعال کردن کاراندهای کشت شرایط شور و نسبتا شور در جنوب کرمان با توجه به برخورداری از دانش لازم در بحث گندم تاکید کرد و گفت: در حال حاضر در بحث گیاه‌پزشکی و تغذیه بیشتر کار شده اما توجه بیشتری را در بحث گندم می‌طلبد. 

آیین جدیدترین ارقام گندم را برات، چمران ۲، آیینه، جلال و اوج دانست که طبق نتایج تحقیقات هر ساله باید ارقام جدیدتر را وارد چرخه کشت کنیم و افزود: مرکز تحقیقات با بررسی چالش‌های ارقام نسبت به حذف و جایگزینی آنها اقدام می‌کند.

 وی بر لزوم آموزش و اطلاع رسانی توسط مرکز تحقیقات و کارشناسان جهاد کشاورزی در راستای اعتمادسازی بیشتر کشاورزان نسبت به استفاده از بذرهای معرفی شده گندم تاکید کرد که در حال حاضر وارد کردن بذر از استان‌های دیگر توسط کشاورزان به حداقل رسیده است.

وی افزود: مشاهده شده وارد کردن بذر از استان‌های دیگر توسط برخی از کشاورزان با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو شده و استاندارد بودن بذر یعنی ضدعفونی کردن آن، سن زدگی و …

آیین گفت: بعضا بذرهای غیراستاندارد که ضدعفونی هم نشده بودند باعث ضرر و زیان به بدنه بخش کشاورزی شدند.

انتهای پیام 

دکمه بازگشت به بالا