عمومیمطالب کسب و کار

ابطال سند ملکی

از آنجایی که ابطال سند ملکی به راحتی امکان پذیر نیست، برای تحقق این امر لازم است اسناد و مدارکی ارائه شود. ضمن این که برای ابطال سند رسمی ملک، نیاز به آشنایی با قوانین ابطال سند مالکیت و روش های متداول انجام آن در رویه دادگاه ها می باشد. چرا که جهت ابطال سند مالکیت، لازم است اقامه دعوی ابطال سند مالکیت صورت بپذیرد. اگر تمایل دارید راجع به طرح دادخواست ابطال سند مالکیت بیشتر بدانید پیشنهاد می کنیم در این مقاله با ما همراه شوید.

نمونه سند مالکیت رسمی غیر منقول
نمونه سند مالکیت رسمی غیر منقول

 

نحوه طرح دادخواست ابطال سند مالکیت

به علت دشواری ابطال سند مالکیت، لازم است این دادخواست با دقت زیادی انجام شود وگرنه نتیجه بخش نخواهد بود و ضمن رد دادخواست، ضرر مالی نیز  به دنبال خواهد داشت. بهتر است تهیه و تنظیم دادخواست ابطال سند مالکیت به یک متخصص حقوقی ارجاع شود تا ضمن صرفه جویی در زمان، ریسک رد شدن دادخواست به حداقل برسد. لازم به ذکر است در صورت ابطال سند مالکیت، می توان برای جبران ضرر و زیان وارده و همینطور جبران ضرر و زیان مدت تصرف عدوانی، رای به توقیف اموال متصرف صادر شود.

مدارک لازم جهت طرح دعوی ابطال سند مالکیت

 • اسناد هویتی مالک

 • اسناد مرتبط با ملک مانند سند مالکیت، صلح نامه

 • دلایل بی اعتباری و ابطال سند مالکیت (سند جعلی، فروش ملک به دو یا چند نفر، عدم رعایت تشریفات قانونی ثبت سند)

مرجع صالح رسیدگی به ابطال سند مالکیت

با توجه به عدم امکان طرح دادخواست ابطال سند مالکیت منقول و غیر منقول در شورای حل اختلاف، تنها مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال سند، دادگاه حقوقی می باشد.

به دو روش، اقامه دعوی برای ابطال سند مالکیت صورت می پذیرد:

 1. اگر دادخواست ابطال سند مالکیت برای اموال منقول باشد لازم است دادگاه محل اقامت خوانده به این امر رسیدگی کند چرا که متداول است، دعوی ابطال  سند رسمی اموال منقول در محل سکونت خوانده طرح شود. در صورتی که محل سکونت خوانده معلوم نباشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی، در محل عقد قرارداد یا آخرین محل سکونت خوانده و یا محل سکونت خواهان می تواند طرح گردد.
 2. اگر دادخواست ابطال سند مالکیت برای اموال غیر منقول باشد، لازم است این دعوی در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود.

مراحل ابطال سند مالکیت رسمی

 1. ثبت دادخواست ابطال سند مالکیت رسمی به ضمیمه اسناد و مدارک اثبات موضوع در محاکم
 2. بررسی دادخواست ابطال سند مالکیت در دادگاه
 3. اگر دادگاه اسناد و مدارک را کافی بداند، پرونده جهت اقدام به دفتر ثبت اسناد و املاک ارجاع می شود.
 4. در اداره ثبت، مدارک ارسالی برای ابطال سند مالکیت به دفتر اسناد و املاک بررسی می شود.
 5. پس از بررسی مدارک ارسالی به بایگانی فرستاده می شود تا به پرونده ثبتی مربوطه ضمیمه گردد.
 6. پس از طی مراحل بالا، پرونده ابطال سند رسمی تشکیل می گردد، سپس مورد بررسی قرار می گیرد.
 7. اگر مدارک و اسناد ارسالی کامل  و بدون ایراد باشد، ابطال سند مالکیت موجود انجام می شود.
 8. پیش نویس سند مالکیت جدید تهیه می گردد.
 9. انتقال سند مالکیت فعلی به سند مالکیت جدید انجام می شود.

همانطور که می دانید یکی ابطال اسناد رسمی غیر منقول دارای پیچیدگی های بیشتری نسبت به اموال منقول می باشد. دفتر نقشه برداری آربن یکی از این پیچدگی ها را رفع تصرف عدوانی می داند که در برخی موارد لازم است رای قلع و قمع نیز صادر شود.

دکمه بازگشت به بالا