آغاز انتقال بیماران مزمن از بیمارستان اعصاب و روان اهواز به بهزیستی

نازک نارنجی/خوزستان رئیس بیمارستان اعصاب و روان سلامت اهواز از آغاز فرآیند تحویل و انتقال بیماران مزمن از بیمارستان سلامت به مراکز نگهداری بهزیستی خوزستان با توجه به مصوبات جلسه مشترک با دادستان مرکز استان خوزستان خبر داد.

دکتر پزشکی افزود: پیرو جلسه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مدیریت بیمارستان سلامت و سازمان بهزیستی با دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر انتقال بیماران روانپزشکی مزمن بستری در بیمارستان سلامت به بهزیستی و جلوگیری از رسوب بیماران مزمن در بیمارستان و بازدید میدانی سرپرست دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان از بیمارستان سلامت و پس از تکمیل پرونده این گونه بیماران، در هفته گذشته هفت بیمار به مراکز نگهداری بهزیستی تحویل شدند و این فرآیند تا آخرین بیمار مزمن ادامه خواهد یافت.

به گزارش نازک نارنجی و به نقل از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، وی با بیان اینکه استفاده بهینه و ارائه خدمات تخصصی به بیماران اعصاب و روان در دستور کار است، افزود: این اقدام مشترک در راستای فعال کردن و استفاده بهینه از ظرفیت تخت‌های اعصاب و روان بیمارستانی و ارائه خدمات درمانی تخصصی به سایر بیماران درگیر با بیماری‌های اعصاب و روان است.

رئیس بیمارستان اعصاب و روان سلامت اهواز با اشاره به همکاری دادستانی و سازمان بهزیستی در این خصوص، گفت: بیمارستان سلامت با ۲۰۰ تخت در ابتدای جاده اهواز -اندیمشک در حال ارائه خدمت به بیماران است. 

انتهای پیام 

دکمه بازگشت به بالا