فیلم| آیا انگل‌ها از طریق مواد غذایی وارد مغز ما می‌شوند؟

خوردن ماهی سالمون یا خوردن سوشی که ممکن است حاوی انگل باشند به داخل خون و انتقال آن به مغز از نظر علمی صحت ندارد. گرچه درگیری مغز با انگل از طریق شنا در آب‌های آلوده، ولی از طریق سینوس‌های بینی و نه سیستم گوارش ممکن است.

فیلم| آیا انگل‌ها از طریق مواد غذایی وارد مغز ما می‌شوند؟
آفتاب‌‌نیوز :

دکتر محمد هاشمی، دبیر انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران با تاکید بر اینکه وقتی انگل‌های داخل برخی مواد غذایی وارد دستگاه گوارش ما می‌شوند بواسطه درشت بودن این‌ها بجز موارد نادر، قابل جذب داخل خون و مهاجرت به سایر ارگان‌های بدن نیستند، می‌گوید: پس این که فکر کنیم اگر غذای حاوی انگل را می‌خوریم، مستقیما وارد خون می‌شوند و می‌توانند سایر ارگان‌های بدن مان را درگیر کنند، صرفا یک باور غلط است.

ولی در موارد نادری، لارو برخی انگل‌ها قابلیت جذب در داخل بدن ما را دارد.

اما خوردن ماهی سالمون یا خوردن سوشی که ممکن است حاوی انگل باشند به داخل خون و انتقال آن به مغز از نظر علمی صحت ندارد.

گرچه درگیری مغز با انگل از طریق شنا در آب‌های آلوده، ولی از طریق سینوس‌های بینی و نه سیستم گوارش ممکن است. 

 

دکمه بازگشت به بالا