عمومیمطالب کسب و کار

پایان کار ساختمان از کجا بگیریم؟

گواهی پایان کار ساختمان چیست؟

همان طور که دیگر مقالات سایت تهران جواز بیان شد، پایان کار ساختمان در حقیقت یک برگه ای است که از سوی شهرداری محل وقوع ملک صادر شده و بر اساس آن تایید می شود که تا هنگام صدور این گواهی، ملک مزبور جریمه و یا تخلف ساختمانی نداشته است چون چنانچه جریمه یا تخلفی داشت این گواهی پایان کار از سوی شهرداری صادر نمی شد.

اگر یک ملک دارای تخلف ساختمانی باشد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تشکیل شده و شرایط آن ملک را بررسی می کند و در صورت لزوم دستور قلع و قمع بنا را می دهد و یا این که مالک را به پرداخت جریمه محکوم می کند. البته باید این را در نظر گرفت که رأی صادر شده از سوی این کمیسیون، قابل تجدید نظر خواهی است. وکیل وزارت راه و شهرسازی برای توضیح بیشتر درباره مطلب می گوید: اولین کار برای این که فرد اقدام به ساختن یک ساختمان بکند این است که مجوز های لازم را از نهاد های مربوطه اخذ کند.

حال پس از آن که فرآیند ساخت آن ملک به پایان رسید مالک و یا وکیل او باید به شهرداری مراجعه و تقاضای دریافت گواهی پایان کار کنند، شهرداری نیز بعد از آن که شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را بررسی کرد، اقدام به صدور این گواهی می کند. با صدور این گواهی متوجه می شویم که عملیات ساختمانی مورد تأیید شهرداری بوده است.

در نتیجه ساختمانی که عملیات ساخت آن مطابق اصول نبوده و تخلفاتی داشته باشد، گواهی پایان کار برای آن صادر نخواهد شد. همچنین برای صدور این گواهی لازم است که نظام مهندسی شناسنامه فنی آن ملک را صادر کرده باشد. بعد از آن که مالک تقاضای صدور اخذ پایان کار کرد و مدارک پایان کار را نیز به شهرداری ارائه داد، کارشناسان دفتر فنی و شهرسازی شهرداری محل وقوع ملک، از عملیات ساختمانی بازدید می کنند و اگر پایان عملیات ساختمانی توسط آن ها تأیید نشد، گواهی پایان کار صادر نمی شود. در نتیجه این کارشناسان باید پایان عملیات ساختمانی را تایید بکنند.

یکی از مهم ترین مدارک یک ساختمان، گواهی پایان کار آن است. اما نکته ی مهم و قابل توجهی که وکیل متخصص در امور ملکی در اصفهان بیان می دارد این است که یکی از واحد های ساختمانی را که در خصوص آن گواهی پایان کار صادر نشده است، می توان فروخت و در این مورد هیچ منع قانونی وجود ندارد.

لازم به ذکر است که ضرورت دارد یک مهلتی را جهت تنظیم کردن سند رسمی و اخذ گواهی پایان کار تعیین کرد تا در صورتی که در این مهلت مقرر شده فروشنده به تعهدات خود عمل نکرد و گواهی پایان کار را دریافت نکرد، خریدار بتواند ضرر و زیان خود را که از این تأخیر فروشنده ناشی شده است مطالبه کند. گذشته از این موارد این نکته نیز باید بیان شود که در صورتی که یک واحد ساختمانی توقیف شده باشد، باز هم می توان نسبت به آن اقدام به اخذ گواهی پایان کار کرد، و صدور این گواهی هیچ گونه ارتباط و تداخلی با امر توقیف ندارد، به این خاطر که صدور این گواهی منوط به آزاد بودن ملک نشده است.

نمودار مراحل صدور گواهی پایان کار

 • سابق بر این بیان کردیم که اولین مرحله تشکیل پرونده است، لذا شخص مالک و یا وکیل او باید فرم درخواست پایان کار را تهیه کند و این فرم به وسیله ی ناظر تکمیل شود .
  • سپس باید سند مالکیت رسمی به شهرداری تحویل ، و تقاضای صدور گواهی پایان کار به شهردار داده شود. برای صدور این گواهی لازم است زمانی به منظور بازدید کارشناسان دفتر فنی از ملک ساخته شده تعیین بشود .
  • حال باید کارشناسان فنی از ملک ساخته شده و عملیات ساختمانی بازدید کنند و گزارشی در مورد عملیات ساختمانی تنظیم کنند .
  • در این مرحله مهندس ناظر باید گزارش خود را در مورد عملیات ساختمانی پایان یافته ارائه دهد و همچنین فرم تکمیل شده نیز تحویل داده شود.
  • سپس باید مسئول فنی و شهرسازی گزارش مأمور فنی شهرداری را بررسی کرده و دستور محاسبه را صادر کند .
  • زیر بنای ملک باید به وسیله ی محاسب کنترل شود و در این خصوص باید گزارش مأمور فنی و پروانه ساختمان را از حیث اضافه یا کاهش متراژ در نظر گرفت.
  • رضایت مجاورین و همسایگان باید کسب شود و اگر لازم بود موارد خلاف رفع شود از جمله مشرف بودن، اضافه شدن ارتفاع. حال چنانچه ساختمان اضافه بنا داشت و این اضافه مازاد بر پروانه ی ساخت بود پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می رود و در آن جا درمورد قلع و قمع و یا جریمه شدن مالک تصمیم گیری می شود.
  • در این مرحله به نقل از وکیل ملکی گواهی پایان کار در قسمت پروانه ساختمان شهرداری تکمیل می شود .
  • در پایان کار معاون شهرسازی، شهردار، محاسب، معاون مالی و اداری و دیگر افراد لازم، گواهی پایان کار را امضا می کنند.

مدارک لازم برای صدور پایان کار

 • ارائه نمودن اصل سند مالکیت ملک
  • ارائه دادن مدارک هویت مالک و یا وکیل قانونی وی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
  • چنانچه شخص مالک فوت کرده بود باید اصل و کپی برگه ی انحصار وراثت و کپی مدارک شناسایی وراث ارائه شود
  • ارائه نمودن اصل و کپی فیش عوارض نوسازی سالیانه
  • ارائه ی میایعه نامه و یا قولنامه
  • ارائه ی اصل و کپی قبض های خدماتی از جمله آب، برق، گاز، تلفن
  • ارائه نمودن کارت سازه، برگه پایان عملیات ساختمانی و تمامی گزارشات مرحله ‌ای به علاوه ی تأدیه استاندارد برای آسانسور در ساختمان‌ هایی که نوساز هستند
  • و در نهایت ارائه نمودن اصل و کپی پروانه ساختمانی

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اخذ گواهی پایان کار از شهرداری چه شرایطی دارد؟

در متن این مقاله به این سوال پاسخ داده شده است، اما مجددا گفته می شود که برای گرفتن گواهی پایان کار از شهرداری اولا ملک نباید خلافی داشته باشد، دوما با تصفیه نمودن بدهی ها به شهرداری می توان اقدام به اخذ این گواهی کرد.

چه کسانی این امکان را دارند که از طریق محکمه شخص مقابل را به اخذ گواهی پایان کار محکوم کنند؟

 • در پاسخ به این سوال وکیل ملکی بیان می دارد که فردی که یک ملک را از مالک یا فروشنده بخرد و این ملک گواهی پایان کار نداشته باشد، این حق را دارد که بر علیه طرف مقابل دعوای الزام به اخذ گواهی پایان کار مطرح کند.
 • کسی که از شهرداری درخواست اصدار گواهی پایان کار کرده لیکن شهرداری به دلایلی غیر قانونی از انجام این کار یعنی صدور پایان کار امتناع ورزد، می تواند بر علیه شهرداری دعوای الزام اخذ پایان کار را مطرح کند.

انجام مراحل الزام به اخذ پایان کار به وسیله ی وکیل ملکی چه مزایایی دارد؟

۱٫ بازه ی زمانی که شخص باید گواهی پایان کار را اخذ کند، کاهش پیدا می کند.
۲٫ لزومی ندارد که شخص خریدار در دادگاه و یا دیگر مراجع برای پیگیری امور حضور داشته باشد.
۳٫ به وسیله ی وکیل می توان هم قرارداد بهتری تنظیم کرد و هم راحت تر و سریع تر خسارت قراردادی را در صورت تخلف از مفاد قرارداد، دریافت کرد.
۴٫ اگر ملک در رهن باشد، وکیل می تواند از فروشنده تقاضای فک رهن کند.

نحوه و مراحل اخذ گواهی پایان کار ساختمان

سازنده ساختمان، موظف است پس از پایان کار ساخت و ساز،اقدام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان کند، چرا که در صورت عدم دریافت این گواهی، برای گرفتن  و نقل و انتقال ساختمان مورد نظر، دچار مشکل می شود. برای اخذ گواهی پایان کار، سازنده باید مراحل زیر را طی کند:

پس از وارد شدن به صفحه اصلی سامانه، در صورتی که قبلا اقدام به ثبت نام نموده اید، گزینه ورود و در غیر این صورت، گزینه ثبت نام را انتخاب نمایید.

در این مرحله، با توجه به اینکه شخص حقیقی، حقوقی یا از اتباع خارجی هستید، باید گزینه مربوطه را انتخاب نمایید. پس از وارد کردن اطلاعات خواسته شده، بر روی گزینه دریافت کد تایید کلیک کنید.

در قدم بعدی، کد احراز هویت ارسال شده به شماره تلفن همراه خود را در کادر وارد کرده و وارد سامانه شوید.

مرحله بعدی، پس از ثبت نام در سامانه تهران من، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر است. در این مرحله، لازم است به صورت حضوری به ثبت تعهدنامه صیانت از نام کاربری، اقدام نمایید.

پس از تایید شدن تعهدنامه صیانت از نام کاربری، در دفاتر خدمات الکترونیک شهر، متقاضی باید به سامانه زیرساخت ها و توسعه شهری مراجعه کند.

متقاضیان، می توانند با وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که از سامانه تهران من دریافت کرده اند، با ورود به این سامانه، اقدام به دریافت و چاپ گواهی پایان کار ساختمان نمایند.

پروانه ساختمان، مدرکی است که نشان دهنده تایید و اجازه شهرداری، برای شروع ساخت و ساز ملک است. سازنده باید با ارائه مدارک لازم به شهرداری، که مرجع صالح برای صدور این پروانه می باشد، درخواست صدور پروانه نماید.

منبع: تهران من

دکمه بازگشت به بالا