علمی و پزشکیمطالب کسب و کار

سوالات مطالعات اجتماعی سوم دبستان pdf با جواب

درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱  من به دنیاآمده ام

کد تخفیف کلاسینو و نمونه سوالات مطالعات اجتماعی به این شرح است:

 • چه کارهایی در بیمارستان انجام می دهند تا نوزادان با یکدیگر عوض نشوند؟
  الف) دور دست آن ها نواري می بندند که روي آن نام خانوادگی ،نام مادر، قد،جنسیت، وزن نوشته اند.
  ب) کف پاي نوزاد را جوهري می کنند و روي کاغذ فشار می دهند و اثر کف پاي نوزاد را می گیرند.
  ۲.توانایی نوزاد دوماهه در دیدن و شنیدن چگونه است ؟
  طبق پاسخ گام به گام عربی نهم؛ در دو ماهگی درست نمی بیند ولی صداها را خوب می شنود
  ۳.منظور از محل تولد و محل صدور در شناسنامه چیست ؟
  منظور از محل تولد مکانی است که شخص به دنیا آمده است و محل صدور مکانی که شناسنامه صادر و دریافت شده است
  ۴.چرا هنگام بغل کردن نوزاد باید مراقب سرش باشیم ؟
  چون نوزاد نمی تواند سرش را نگه دارد.
  ۵.شناسنامه چه اهمیتی دارد و نشان دهنده ي چه چیزهایی است؟
  شناسنامه ي هر کسی نشان می دهد که او کیست . و از کدام خانواده و اهل کدام کشور است  .
  ۶.چرا باید در نگهداري شناسنامه دقت کنیم ؟
  چون براي خیلی کارها مانند ثبت نام در مدرسه ، گرفتن دفترچه ي بهداشتی ، ازدواج و کار از شناسنامه استفاده می کنیم براي همین باید در نگهداري آن دقت کنیم
  ۷چه اطلاعاتی در صفحه ي اوّّل شناسنامه ثبت شده است ؟
  نام و نام خانوادگی ، نام پدر، نام مادر، تاریخ تولّّد
  (روز / ماه/ سال) شماره ي ملّّی ، محلّ تولّّد ، محلّ صدور شناسنامه
 • پانسیون مطالعاتی چیست

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۲  من بزرگ ترشده ام

۱.دو مورد از تغییرات بدنتان از زمان تولّدّ تاکنون را نام ببرید؟
وزن ما بیشتر و قدمان بلند تر شده است.
۲.وقتی متولّدّ شدید، به چه نوع غذایی نیاز داشتید؟
فقط شیر مادر
 ۳.در دوران نوزادي براي این که نیاز شما برطرف شود ، چه می کردید؟
با گریه کردن دیگران را متوجه نیازمان می کردیم.
۴.آیا بازي هاي امروزي شما با دو یا سه سالگی تان فرق دارد؟
بله بازي هایمان بیش تر فکري شده است.
۵. آیا تغییراتی در نیاز هاي شما به وجود آمده است ؟
بله ، همراه با رشدمان در نوع بازي ها و غذایمان تغییر ایجاد شده است و چیز هاي مختلف تیش تري نیاز د اریم.
 ۶.کارهایتان را را از چه کسانی یاد گرفته اید ؟
پدر،مادر، بزرگ ترها و معلّّم
 ۷.آیا می توانید بگویی وقتی که دو یا سه ساله بودید ، چه کارهایی را نمی توانستید انجام دهید ؟
کارهایی که نیاز به مهارت زیاد داشتند ، مثل باز و بسته کردن در اتاق ، زیب لباس ، کفش پوشیدن ، نوشتن و ….

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۳ آیا ما مثل هم هستیم

۱چه تفاوت هایی بین شما و دوستانتان وجود دارد؟
همه ي ما در شکل و قیافه مانند، رنگ مو، پوست و چشم ، قیافه، قد و هیکل با یکدیگر تفاوت داریم.
۲بین شما و دوستانتان چه شباهت هایی وجود دارد؟
همه ي ما به غذا ،آب ، محبّت ومهربانی ، آرامش نیاز داریم و چیز هاي زیبا را دوست داریم.
۳چرا دیگران بعضی از کارها را بهتر اما انجام می دهند؟
چون هر یک از ما استعدادها و توانایی هایی داریم که باعث می شود ، بعضی از کارها را بهتر انجام دهیم.
۴چرا خداوند ما انسان ها را ، با شباهت ها و تفاوت هاي مختلف آفریده است ؟
براي این که انسان ها بتوانند کارهاي متفاوت و مختلف انجام دهند و براي یکدیگر مفید باشند .
۵چرا مسخره کردن دیگران کار نادرستی است ؟
چون مسخره کردن یکی از صفات ناپسند است و دوستی ها را از بین می برد.
۶از معلّم خود بپرسید خداوند در قرآن در این باره چه فرموده است ؟
خداوند می فرماید : اي گروه مسخر ه کنندگان ، دیگران را مسخره نکنید شاید آنان که مسخره می شوند ، از شما بهتر باشند.
۷اگر همه ي انسان ها مثل هم بودند ، همه یک شکل و یک قیافه داشتند و علاقه ها و توانایی هایشان کاملا شبیه هم بود چه می شد ؟
نمی توانستند یک دیگر را از هم تشخیص بدهند و در شغل هاي مختلف و موقعیّت ها ي مختلف کار کنند
و نیاز هاي یکدیگر را برطرف کنند و زندگی سخت و کسل کننده می شد.

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۴ اعضاي خانواده

١خانواده چگونه بوجود می آید ؟
با ازدواج زن و مرد
۲تعداد اعضاي خانواده چگونه زیاد می شود ؟
با تولّد فرزندان
۳به نظر شما خانواده ي بزرگ چه خوبی هایی دارد؟
در خانواده ي بزرگ اعضاي خانواده به یک دیگر کمک می کنند
در تصمیم گیري ها نظرهاي بیشتري داده می شود
شور و نشاط در این خانواده ها بیشتر است

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۵ خانواده ام رادوست دارم

۱.اعضاي یک خانواده باید نسبت به هم چگونه رفتار کنند؟
یکدیگر را دوست داشته باشند و با مهربانی با هم رفتار کنند. 
۲وظیفه ي پدر و مادر در خانواده جیست ؟
از فرزندان مراقبت و براي آسایش و تربیت بچه ها تلاش کنند. 
 ۳اعضاي خانواده چگونه محبت خود را نشان می دهند؟
به روش هاي مختلف ّ  مانند گل دادن ،هدیه دادن، و کمک کردن …. به یکدیگر نشان می دهند.
از آن ها تشکر کنند. در کارها به آنها کمک کنند. .و با ادب و درس خوان باشند.
 ۴.چرا همه ي ما دوست داریم در کنار خانواده زندگی کنیم ؟
چون ما ، در خانواده آرامش و امنیت داریم و در آن می توانیم به خوبی رشد کنیم.
 ۵.شما چه چیز ها یا کارهایی را از پدر و مادرتان یاد گرفته اید؟
احترام گذاشتن به دیگران ، نماز
  ۶.شما چگونه محبتان را به پدر و مادر یا کسانی که از شما مراقبت می کنند ، نشان می دهید؟
با احترام گذاشتن و کمک کردن ، هدیه دادن ، گوش کردن به حرف هاي آنها و درس خواندن

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۶ تغییردرخانواده

۱.چگونه تعداد اعضاي یک خانواده تغییر می کند؟
با تولّّد هر بچه تعداد اعضاي خانواده تغیر می کند و بیشتر می شود.
 ۲.خانواده هاي جدید چگونه بوجود می آیند؟
با بزرگ شدن فرزندان و ازدواج آنها
 ۳.چگونه پدر و مادر صاحب نوه می شوند؟
با ازدواج فرزندان وبچه دار شدن آنها
 ۴.وظیفه ما در مقابل پدر و مادرمان یا پدر بزرگ و مادربزرگ که پیر شده اند چیست ؟  
باید به آنان احترام بگذاریم و با محبت و مهربانی از آن ها مراقبت کنیم.
 ۵.به غیر از تغییر اتی که در درس گفته شد چه تغییرات دیگري ممکن است در یک خانواده به وجود بیاید؟
الف )یکی از اعضاي خانواده از دنیا برود.
ب) فرد دیگري به خانواده اضافه شود.
ج) پدر و مادر طلاق بگیرند.
د) بعضی از اعضاي خانواده براي تحصیل یا کار به شهر دیگري بروند

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۷ ازبزرگ ترهاقدردانی کنیم

۱.چگونه از مادر بزرگ ها و پدر بزرگها قدر دانی کنیم ؟
با احترام گذاشتن و نگه داري از آنها و گوش دادن به صحبت هاي آنان
 ۲.خداوند در قرآن در باره ي پدر و مادر چه سفارشی می کند؟
به پدر ومادر خود نیکی کنید و هنگامی که پیر شدند با نرمی و مهربانی با آن هاصحبت کنید
۳.منظور مادر بزرگ از این که به نوه اش می گفت : تو دست منی ، تو پاي منی ، تو گوش منی و چه بود؟  
این که مادر بزرگ کارهایش را به کمک نوه اش انجام می داد. 
 ۴.چرا خدا به مادر بزرگ نوه ي خوب و مهربانی هدیه داده بود؟
چون زمانی که مادر بزرگ دختري کوچک بود . به مادر بزرگش کمک می کرده و او هم ، در حقّشّ دعا کرده است.   
 ۵.به نظر شما اعضاي خانواده ي حمید ، در باره ي بردن مادر بزرگ به سفر، چه تصمیمی بگیرند ؟ چرا؟
تصمیم بگیرند که مادر بزرگ را همراه خود به سفر ببرند . چون مادر بزرگ دوست دارد همراه خانواده از سفر لذّّت ببرد.
 ۶.چرا باید به پدر بزرگ و مادر بزرگ ها و افراد سالمند احترام بگذاریم و از آن ها قدر دانی کنیم ؟
چون آنان تمام عمرشان را براي مراقبت و تربیت فرزندانشان صرف کرده اند و براي موفقیت آن ها تلاش کرده اند.
 ۷.پیام قرآنی در باره ي پدر و مادر بنویسید؟
و قل لهما قولا کریما   » با پدر و مادر خود به نیکی سخن بگو»  

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۸ چراباهم همکاري می کنیم

۱.چگونه بچه ها در اردوي تفریحی با هم همکاري کردند؟
کارها را بین خودشان تقسیم کردند و هر یک وظیفه اي را به عهده گرفت.
 اگر قرار باشد همه کارها را یک یا دو نفر انجام دهند چه می شود؟
آن ها خسته می شوند و کارها به کندي انجام می گیرد.
 اگر شما برادر یا خواهر کوچکتر دارید بگویید در چه کارهایی به او کمک می کنید؟
به او چیز هاي جدید یاد می دهم. او را در پوشیدن کفش ،لباس، غذا خوردن و مرتّّب کردن وسایل کمک می کنم.

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۹ مقررات خانه ي ما

 ۱.مقرّّرات یعنی چه ؟
مقرّّرات یعنی این که چه کارهایی انجام بدهیم چه کارهایی انجام ندهیم.
۳.معمولا چه مقرّّراتی در همه ي خانواده ها مشتر ك است ؟
احترام گذاشتن به یکدیگر، به موقع انجام دادن تکالیف، مرّّتب کردن وسایل شخصی
 ۴.اگر اعضاي خانواده هر یک از این مقرّّرات را رعایت نکنند چه اتّّفاقی می افتد؟
در خانه بی نظمی ایجاد می شود و آرامش خانواده از بین می رود.
۵.رعایت مقرّّرات چه فایده اي دارد؟
باعث آرامش خانواده و ایجاد نظم می شودونیزکارها با سرعت و دقّّت انجام می گیرد.

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۰ نیازهاي خانواده چگونه تامین می شود؟

۱.خانواده ها کالاهاي مورد نیاز خود را از کجا تهیه می کنند؟
از مغازه ها و فروشگاهها
 ۲.مردم چگونه نیاز هایشان را تامین می کنند؟
از راه کار کردن ،پول به دست می آورند و با آن نیاز هاي خود را تامین می کنند.
۳.درآمدچیست؟
به پولی که از راه کار کردن به دست می آید »درآمد« می گویند.
۴.پدر و مادر چگونه نیاز هاي خانواده را تامین می کنند؟
پدر بیرون از خانه کار کی کند و براي اعضاي خانواده وسایل زندگی تهیه می کندو مادر هم در خانه کار می کند
 ۵.شغل زنان در شهرها و روستاها چه تفاوتی دارند؟
در شهرها زنان در اداره ها کارخانه مدرسه یا بیمارستان ها کار می کنند.
ولی در روستاها زنان در دوشیدن شیر دام ها ، قالی بافی یا کشاورزي گمک می کنند.
 ۶.چرا افراد باید شغل هاي مختلف داشته باشند؟
براي اینکه همه ي نیازهاي مردم در جامعه تامین شود.
۷.اگر همه یک شغل داشته باشند، چه اتّّفاقی می افتد؟
فقط یکی از نیازهاي مردم جامعه تامین می شود . بنابر این مردم دچار مشکل می شود.

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۱  منابع

۱.منابع طبیعی چیست ؟
آب ،خاك، گیاهان ، جانوران، نفت ،و فلزات می گویند.که در طبیعت وجود دارد.
۲.از نفت چه چیز هایی ساخته می شود؟
ظروف یکبار مصرف ،لاستیک خودرو ، مواد شوینده،رنگ،نخ مصنوعی،پاك کن و وسایل پلاستیکی
 ۳.مراحل تولید پارچه را بنویسید ؟
ابتدا از گیاه پنبه یا پشم گوسفند در کار خانه ي ریسندگی نخ پشمی یا پنبه اي تولید می کنند سپس در کارخانه ي بافندگی از نخ پشمی و پنبه اي پارچه تولید می کنند.
  ۴.براي کشاورزي چه چیز نیاز است ؟
آب، خاك وموادمعدنی، نورخورشید
۵.به جز گیاه پنبه و پشم گوسفند از چه چیز هایی دیگري نخ تولید می کنند؟
ابریشم و مواد نفتی

 ۶.لباس ما از چه چیز درست شده است ؟

از نخ
 ۷.غذاي ما از چه راههایی به دست می آید؟
کشاورزي و دامپروري
 ۸.براي دامپروري به چه چیز هایی نیاز است ؟
آب خاك و گیاهان
۹چرا باید از منابع طبیعی خوب استفاده کنیم ؟
چون تمام شدنی هستند، در ضمن استخراج این منابع پر هزینه است.
 ۱۰.غذا لباس و وسایل زندگی ما از چه چیزي بدست می آیند؟
منابع طبیعی
۱۱.فلزات چگونه بدست می آیند؟
فلزات به صورت سنگ از زیز زمین استخراج می شوند.
۱۲.مداد از چه چیزي بدست می آید؟
چوب درختان و زغال
۱۳.قاشق و چنگال و کلید از چه چیزي بدست می آید؟
از فلزات ( سنگ آهن)

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۲ درست مصرف کنیم

۱.صرفه جویی یعنی چه ؟
یعنی استفاده درست از منابع   
۲.براي درست مصرف کردن از منابع چه کارهایی می توانیم انجام دهیم ؟
صرفه جویی کنیم ، از موادو وسایل دور ریختنی چیزهاي جدید بسازیم وسایل قدیمی که قابل استفاده هستند را دوباره استفاده کنیم.
 ۳.زیاده روي در مصرف را چه می گویند؟
اسراف
 ۴.اسراف یعنی چه ؟
استفاده نادرست و بیش از اندازه از تعمت هاي خدا.
 ۵.پس انداز کردن یعنی چه ؟
یعنی مقداري از هر چیزي ، مثل پول را براي مواقع ضروري ذخیره کنیم.
۶.چگونه می توان از منابع طبیعی محافظت کرد؟
منابع را درست و به اندازه مصرف کنیم.
۷.چرا وقتی غذا می خوریم از خداوند تشکر می کنیم ؟
چون همه ي این نعمت ها را خداي مهربان به ما بخشیده است.   
۸.چند نمونه از اسراف را نام ببرید؟
زیاده روي در مصرف مواد غذایی ، در مصرف برق ، گاز و آب و نمونه هاي بسیار دیگر
 ۹.چرا باید از منابع طبیعی درست استفاده کنیم ؟
چون استخراج منابع طبیعی بسیار پر هزینه است ،
چون منابع طبیعی تمام شدنی هستند ،
چون استخراج مواد از منابع طبیعی بسیار پر زحمت است

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۳ بازیافت

۱.باز یافت چیست ؟
از موادي که قبلا استفاده شده کرده ایم دوباره چیز جدیدي بسازیم براي مثال قوطی هاي فلزي استفاده شده را در کوره حرارت می دهند و ذوب می کنند و از آن کالاي جدیدي می سازند.
 ۲.پدر و مادر چگونه می توانند از مصرف زیاد منابع طبیعی جلوگیري کنند؟
حداکثر استفاده را از منابع داشته باشند و اسراف نکنند.
۳.چگونه از کاغذهاي دور ریخته شده دوباره استفاده می شود؟
کاغذهاي دور ریخته شده را با دستگاه مخصوص خمیر می کنند و دوباره از آن کاغذ درست می کنند.
۴.ما چه کمکی در رابطه با باز یافت می توانیم انجام دهیم ؟
زباله هاي بازیافتی خشک را با زباله هاي دیگر مخلوط نکنیم تا آلوده نشود.
۵.بهترین توصیه براي حفظ منابع طبیعی کدام است ؟
درست و اصولی وبه اندازه مصرف کنیم.
۶.چه نوع زباله هایی را می توان بازیافت کرد؟
زباله هاي خشک مانند بطري هاي خالی ، کاغذ باطله ف کارتون خالی ، وسایل فلزي ، شیشه هاي خالی.
۷.زباله چیست ؟
به موادي که مانند پوست میوه ، باقیمانده مواد غذایی ، کاغذ جعبه مقوایی ، چیز هاي کهنه و شکسته شده و چیز هایی که دور می ریزیم.
۸.چرا جمع شدن زباله براي سلامتی ما ضرر دارد و خطر ناك است ؟
چون باعث آلودگی محیط زیست شده و همچنی باعث انتقال بیماري و تولید میکروب می شود.
۹.دو روش بهداشتی دفع زباله را نام ببرید ؟
سوزاندن و دفن کردن.
۱۰.براي بیرون گذاشتن زباله چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟
باید زباله ها را داخل کیسه در بسته قرار دهیم ،
زباله هاي تر و خشک و حتی نان خشک را مخلوط نکنیم ،
سر ساعت مشخص شده به محل جمع آوري زباله ها ببریم.

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۴ خانه ام رادوست دارم

۱.کارکردهاي مختلف خانه را ذکر کنید؟
خانه محل امن است در خانه استراحت می کنیم و می خوابیم ، دور هم جمع می شویم و گفت و گو می کنیم و خدا را عبادت می کنیم و مشکلات خود را باهم فکري حل می کنیم و در کارها باهم مشورت می کنیم.
۲.چرا همه ي ما به خانه نیاز داریم ؟
چون برخی از نیازها در خانه بر طرف می شود.
۳.خانه کدام نیاز ما را بر طرف می کند؟
نیاز به محبت و مهربانی دیگران ، رفع گرسنگی ، همدلی و باهم بودن ، امنیت ، آرامش ، تکیه گاه غم و ناراحتی ، گفت و گو خوابیدن ، استراحت ، عبادت ، خوابیدن ، شکر گزاري و دیدن برنامه تلویزیون
۴.چرا اعضاي خانواده دور هم جمع می شوند؟
باهم گفت و گو کنند و مشکلات هم را بر طرف کنند.

دکمه بازگشت به بالا