• نازک نارنجی / قم دوقلوهای قمی در یک مادر با تاج به دنیا آمدند. مادری با علائم تاج پنج روز پیش در بخش زایمان بیمارستان فرقانی قم بستری شد و برای تاج تحت معالجه قرار گرفت.دیشب مادر به دلیل درد و رنج تصمیم به پایان دادن به بارداری گرفت و چون دوقلو بودند ، مادر را به اتاق عمل بردند.پس از عمل جراحی بر روی مادر ، دو دختر با وزن حدود یک کیلو متولد…

    مشاهده ادامه ...
  • مدیرکل دفتر بهداشت و درمان آب و فاضلاب گفت: coronavirus را نمی توان از طریق اجساد به آبهای زیرزمینی منتقل کرد و نیازی به نگرانی در مورد آن نیست. سید كوشیار اعظم وقفی در مصاحبه با نازک نارنجی اظهار داشت: حتی قبل از پخش شدن كروناویر به كشور ، مهم این بود كه دفن زباله ها و صومعه ها نزدیك منابع آب آشامیدنی نباشند و این اماكن از منابع منبع دور باشند. “آب. وی گفت:…

    مشاهده ادامه ...