• استاندار تهران بر لزوم ارائه آموزش عمومی و تقویت آگاهی عمومی در زمینه های مدیریت بحران و مدیریت زلزله تأکید کرد و گفت: برای شبکه آبرسانی اضطراری ، استانداران استان باید ارائه دهند. مخازن اضطراری با همکاری شوراها. به گزارش نازک نارنجی ، انوشیروان محسنی بندپی پرداخته در پنجمین جلسه پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات برای رفع بحران استان تهران اظهار داشت: “برای تهیه بحران استان تهران باید یک نقشه راهکار تخصصی و مناسب…

    مشاهده ادامه ...
  • نازک نارنجی / سمنان استاندار سمنان با بیان اینکه توسعه استان با یک مانع جدی روبرو شده است ، گفت: کمبود منابع آب بدترین مانع و عضله توسعه بنیادی استان است. و کمبود آب در تمام نقاط استان ، از کشاورزی و صنعت گرفته تا خدمات معدن و گردشگری. ” بخش آشامیدنی شهرستان … کاملاً کمی. علیرضا آشناگر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار نازک نارنجی ، با اشاره به بارش شدید باران در این استان…

    مشاهده ادامه ...