• معاون وزیر فرهنگ و امور اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به استقبال شهروندان از کنسرت های آنلاین گفت: “حتی اگر شهرداری تهران وظیفه برگزاری کنسرت ها را ندارد ، اینها کنسرت می تواند به مناسبت های ویژه برگزار شود. ” محمدرضا جوادی یگانه در گفتگوی نازک نارنجی ، وی در خاتمه کنسرت های آنلاین که توسط شهرداری تهران و خوانندگان در تعطیلات نوروزی برگزار شده است ، گفت: “بررسی ها نشان می دهد 5٪ از…

    مشاهده ادامه ...
  • طبق این گزارش اعلام کردنعلیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی نگران کاهش شدید جمعیت ورزشکاران فعال کشتی آزاد و راه های برون رفت از این بحران است بر همین اساس ، امتیاز دهی هیئت های کشتی در سطح کشور به طور جدی توسط قانون جدید تجدید نظر شده است. پس از توسعه چرخه انتخابی ملی ، چرخه انتخاب مربیان نیز در نظر گرفته می شود ، قانونی که موقعیت مربیان نه بر اساس مدال های قهرمانی…

    مشاهده ادامه ...