• معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) درباره اسکن موکب استخدام محرومان گفت: نازک نارنجی ، حجت الله عبدالملکی ، با اسکن موکب استخدام محرومان موافقت کرد و گفت که اسکن رژه برای اشتغال محرومان یک حرکت مردمی است که همه ظرفیت های مردم را برای حل و فصل جمع می کند. مشکلات بیکاری محرومان و ایجاد شغل برای آنها ، زیرا انجمن هایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج از…

    مشاهده ادامه ...
  • مقدسی ، با بیان اینکه سیستم شبکه آزمایشگاه ملی سازمان غذا و دارو با تلاش کارشناسان و مهندسان در زمینه غذا و دارو و همچنین همکاری در بخش خصوصی مورد بهره برداری قرار می گیرد ، افزود: دسترسی به پیشرفته ترین روش های آزمایش ، دسترسی به محدودیت های آزمایش مورد تایید FDA و ثبت نام در آزمایشگاه های شرکت تولید کننده. از ویژگی های این سیستم می توان موارد زیر را مورد بحث قرار…

    مشاهده ادامه ...