رابطه بین ویپینگ و افسردگی در جوانان

استعمال ویپ و افزایش استرس مزمن!

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که افراد جوانی که ویپ میکشند، بیشتر در معرض ابتلا به استرس مزمن هستند. این مطالعه برگرفته از یک نظرسنجی در کانادا است که نشان می‌دهد اگرچه این افراد جوان اغلب از نظر فیزیکی فعال بودند، اما سطوح بالاتری از استرس مزمن را تجربه می‌کردند. این که استرس منجر به افزایش استفاده از ویپ می‌شود یا برعکس، همچنان به طور قطعی اعلام نشده است. کارشناسان خواستار مطالعات دقیق‌تری برای درک پیامدهای استعمال ویپ هستند، به خصوص که محبوبیت آن در بین جوانان همچنان در حال افزایش است.

طبق مطالعه‌ای که اخیراً در کنگره بین‌المللی انجمن تنفسی اروپا در میلان ایتالیا ارائه شد، جوانانی که از سیگارهای الکترونیکی استفاده می‌کنند، بیش از دو برابر بیشتر احتمال دارد که استرس مزمن را تجربه کنند.این مطالعه توسط دکتر Teresa To، دانشمند ارشد در بیمارستان SickKids در تورنتو کانادا ارائه شده است. او گفت: تحقیقاتی را شروع کردیم که تاثیر ویپ بر سلامت جسمی و روانی جوانان را مشخص کنیم.

به عنوان مثال، تحقیقات قبلی ما نشان داده است که کسانی که ویپ از نوع جویس میوه ای تک طعم می‌کشند، بیشتر در معرض حمله آسم هستند. در این مطالعه، ما به رابطه بین مصرف ویپ، سلامت روان و کیفیت زندگی در میان جوانان علاقه مند بودیم.محققان از داده‌های مطالعاتی در کانادا که نوعی نظرسنجی ملی برای نشان دادن جمعیت کانادا است، استفاده کردند. 905 نفر بین 15 تا 30 سال بودند که 115 نفر (12.7٪) گزارش دادند که از سیگارهای الکترونیکی استفاده کرده‌اند.

داده‌ها

داده‌ها نشان داد که اگرچه جوانانی که ویپ می‌کشیدند بیشتر از نظر جسمی فعال بودند، اما احتمال بیشتری داشت که استرس مزمن شدید را در زندگی خود تجربه کنند.

ویپ و استرس

دکتر Teresa To گفت: استرس مزمن می‌تواند منجر به بیماری‌های روانی مانند اضطراب و افسردگی شود. جوانانی که استرس مزمن را تجربه می‌کنند، باید در مراحل اولیه مورد درمان قرار گیرند تا از مکانیسم‌های مقابله ناسالم مانند ویپ یا سیگار کشیدن، جلوگیری کنند. استعمال ویپ روش موثری برای مقابله با استرس نیست، اما استرس و اضطراب می‌تواند باعث استعمال ویپ شود و ترک آن را برای کاربر سخت‌تر کند.

محدودیتها و مشاهدات

محققان خاطرنشان می‌کنند که مطالعه آنها ارتباط بین مصرف ویپ و استرس را نشان می‌دهد، اما نشان نمی‌دهد که استرس باعث افزایش مصرف ویپ می‌شود یا مصرف ویپ باعث افزایش استرس می‌شود و یا اینکه عامل دیگری منجر به افزایش هر دو شده است. با این حال، در تحقیقات آنها عوامل دیگری نیز در نظر گرفته شده که بر استرس تأثیر می‌گذارند، مانند درآمد، مصرف الکل و وضعیت سلامت مانند بیماری آسم و دیابت.دکتر Teresa To اضافه کرد: ما نمی‌دانیم چرا جوانانی که از سیگارهای الکترونیکی استفاده می‌کنند از نظر بدنی فعال تر هستند، اما احتمالا سعی دارند وزن خود را با ورزش کنترل کنند و معتقدند که سیگار می تواند در این امر کمک کند.

پیامدهای سلامتی

نتایج همچنین نشان داد که جوانانی که از سیگارهای الکترونیکی استفاده می‌کنند کیفیت زندگی ضعیف‌تری دارند، اما خطر ابتلا به برخی از علائم بیماری مانند فشار خون بالا را کاهش می‌داد، اگرچه این یافته‌ها از نظر آماری معنادار نبود.در زمان مطالعه، این گروه از جوانان به طور کلی سلامت جسمانی خوبی داشتند. با این حال، باید اثرات سیگار الکترونیکی را در بلندمدت مطالعه کنیم تا تاثیر آن بر سلامت جوانان را درک کنیم. استرس باعث ایجاد تنش و التهاب در بدن می شود که نقش مهمی در خطر ابتلا به بیماری های مزمن مانند آسم، دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی دارند.

پروفسور Elif Dağlı، رئیس گروه انجمن تنفسی اروپا در مورد تنباکو و کنترل سیگار و آموزش بهداشت که در این تحقیق شرکت نداشت، گفت: این مطالعه ارتباط بین استعمال ویپ و استرس را در بین جوانان نشان می‌دهد و به آنچه قبلاً در مورد تأثیرات ویپ بر سلامت جوانان می‌دانستیم، اضافه می‌کند.

سیگار الکترونیکی نسبتا جدید است اما تعداد کودکان و جوانانی که از آن استفاده می‌کنند به سرعت در حال افزایش است. به تحقیقات بیشتری در مورد تأثیرات استعمال ویپ نیاز داریم، اما باید آگاهی در مورد مضرات آن را افزایش دهیم و برای کمک به جوانان، از مصرف سیگارهای الکترونیکی جلوگیری کنیم.این یکی از چندین مطالعه در مورد اثرات ویپ است که در کنگره بین المللی انجمن تنفسی اروپا ارائه شده است و به دنبال راه‌هایی برای پایان دادن به اپیدمی استعمال سیگار الکترونیکی در بین کودکان و نوجوانان خواهیم بود

ارتباط بین افسردگی و وابستگی به نیکوتین در افراد

سابقه و هدف: افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های روانی است که شیوع ان در کشور در زنان و مردان به ترتیب 35 و 9 درصد برآورد شده است. نیکوتین یک ماده اعتیادآور است. از عوارض مهم وابستگی به نیکوتین اختلالات خلقی است. هدف این تحقیق پی بردن به ارتباط بین افسردگی و وابستگی به نیکوتین می باشد تا از بروز عوارض جبران ناپذیر آن ها در جامعه پیشگیری شود.مواد و روش ها: این پژوهش یک تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که در آن رابطه بین افسردگی و وابستگی به نیکوتین مورد بررسی قرار می گیرد.

این پژوهش در روی 120 نفر از افراد مراجعه کننده به درمانگاه ایت اله کاشانی کرمان در سال 1380 انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابتدا به افراد مورد مطالعه ازمون وابستگی به نیکوتین (Fogrestrom) داده شد و نمونه ها به دو گروه 25 نفره وابسته به نیکوتین و 95 نفره غیروابسته به نیکوتین تقسیم شدند. سپس به هر دو گروه ازمون استاندارد بک (Beck) ارایه شد و افسردگی در دو گروه با توجه به مشخصات دموگرافیک و متغیر مهم وابستگی به نیکوتین و ارتباط ان ها با افسردگی سنجیده و مقایسه شد.

سپس با استفاده از ازمون کاید و اطلاعات به دست امده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این پژوهش شدت افسردگی افراد وابسته به نیکوتین بیش از افراد غیروابسته به نیکوتین بود؛ به طوری که 24 درصد افراد وابسته به نیکوتین از افسردگی خفیف, 32 درصد از افسردگی متوسط و 20 درصد از افسردگی شدید رنج می بردند, در حالی که این درصدها برای افراد غیروابسته به نیکوتین به ترتیب 7/23, 7/23 و 9/7 درصد بود. شدت افسردگی در دو گروه با هم تفاوت معنا‏دار داشت 28 .(P=0.003) درصد افراد وابسته به نیکوتین سابقه افسردگی داشتند,

در صورتی که فقط 9/7 درصد افراد غیروابسته به نیکوتین سابقه افسردگی داشتند. بین مشخصات دموگرافیک و افسردگی هیچ ارتباط معنا دار آماری یافت نشد.بحث: یافته ها نشان داد که شدت افسردگی در افراد وابسته به نیکوتین نسبت به افراد غیروابسته به نیکوتین بیشتر است. افسردگی و وابستگی به نیکوتین ارتباط متعامل و متقابل با هم دارند. مطالعه حاضر خاکی از آن بود که افسردگی وابستگی افراد به نیکوتین را افزایش می دهد؛ لذا توصیه می گردد تاثیرات مخرب نیکوتین چه از نظر جسمی و یا روانی به تمام افراد جامعه آموزش داده شود تا از عوارض جبران ناپذیر آن ها جلوگیری به عمل آید.

دکمه بازگشت به بالا