برج خنک کننده آبگردان

  • عمومی

    اجزای برج خنک کننده استوانه ای

    برج خنک کننده استوانه ای، یک نوع برج خنک کننده است که دارای بدنه ای استوانه ای است. این نوع برج خنک کننده، نسبت به برج خنک کننده گرد، دارای سطح انتقال حرارت کمتری است، اما هزینه اولیه آن نیز کمتر است. اجزای برج خنک کننده استوانه ای برج خنک کننده استوانه ای از اجزای زیر تشکیل شده است: بدنه برج: بدنه برج، فضایی را برای جریان آب و هوا فراهم می کند. پمپ: پمپ، آب را از سیستم خنک کننده به برج خنک کننده پمپاژ می کند. نازل: نازل، آب را به صورت قطرات ریز در برج خنک کننده پخش می کند. فن: فن، هوا را از پایین برج به بالا منتقل می کند. پکینگ: پکینگ، سطحی را برای جریان آب و هوا فراهم می کند. عملکرد برج خنک کننده استوانه ای آب گرم از سیستم خنک کننده توسط پمپ به برج خنک کننده پمپاژ می شود. آب گرم سپس توسط نازل به صورت قطرات ریز در برج خنک کننده پخش می شود. هوای گرم از پایین برج به بالا توسط فن منتقل می شود. قطرات آب با برخورد با هوا تبخیر می شوند و گرمای آب را به هوا منتقل می کنند. آب خنک شده سپس به سیستم …

دکمه بازگشت به بالا