اجتماعی

به روزرسانی افکار منفی باعث تسکین افسردگی می شود

کتامین دارویی است که معمولاً به عنوان بیهوشی استفاده می شود، اما استفاده از آن به عنوان درمان افسردگی به خوبی شناخته نشده است.

یک مطالعه جدید نشان داد که تجویز کتامین به افراد کمک می کند تا پس از دریافت اطلاعات مثبت، باورهای خوش بینانه تری پیدا کنند.

درمان افسردگی می تواند چالش برانگیز باشد. برخی از افراد به داروها یا درمان های معمولی که پزشکان برای درمان افسردگی استفاده می کنند به خوبی پاسخ نمی دهند. بنابراین، کارشناسان به طور مداوم در حال تحقیق در مورد راه های جدید برای کمک به بهبود گزینه های درمانی برای افراد مبتلا به افسردگی هستند.

یک مطالعه جدید به این موضوع می پردازد که چگونه کتامین می تواند به افراد مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان کمک کند.

آنها دریافتند که استفاده از کتامین به برخی از شرکت کنندگان کمک کرد تا باورهای منفی خود را به روز کنند. به روز رسانی این باورها بیشتر با کاهش علائم افسردگی مرتبط است.

افراد مبتلا به افسردگی ممکن است انتظارات منفی در مورد آینده داشته باشند، حتی اگر شواهدی ارائه شود که این باورهای منفی را تایید نمی کند. در مقابل، افراد بدون افسردگی با دریافت اطلاعات مثبت بیشتر، باورهای خود را به روز می کنند که به آن تعصب خوش بینی می گویند.

محققان این مطالعه به دنبال بررسی چگونگی تأثیر کتامین بر باورهای منفی در افراد مبتلا به افسردگی بودند.

این مطالعه شامل 56 شرکت کننده شامل 30 نفر در گروه کنترل و 26 نفر مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان بود.

شرکت کنندگان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، سه تزریق کتامین در یک هفته، 48 ساعت پس از اولین و بعد از 5 روز دریافت کردند. محققان شرکت کنندگان را 24 ساعت قبل از اولین تزریق، چهار ساعت بعد و چهار ساعت بعد از تزریق سوم مورد بررسی قرار دادند.

محققان دریافتند که شرکت‌کنندگان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، توانایی بیشتری برای به‌روزرسانی مثبت برخی باورها پس از درمان کتامین داشتند. این تغییر در به‌روزرسانی باورها بیشتر با کاهش علائم افسردگی مرتبط بود.

این یافته ها نشان می دهد که روان درمانی تقویت شده با دارو (که توسط کتامین تقویت شده است) ممکن است ایده خوبی برای درمان افسردگی باشد. با این حال، محققان از انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه حمایت می کنند.

منبع: اخبار پزشکی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا