عمومی

عقلای قوم حواسشان به روزهای آینده هست؟

مدت هاست که عادت کرده ایم در جاهای مختلف مذاکرات هسته ای انجام دهیم و هر بار که کلمه مذاکره را می شنویم اتفاقات خوب و بد زیادی در کشور می افتد، از اراده افراد مختلف برای بهینه سازی شرایط تا دوردست. افق های ثبات و آرامش از آن در ذهن ما می گذرد.

از سوی دیگر، هر بار که با مذاکرات بیهوده ای مواجه می شویم، رگبار حوادثی در ذهن مردم کوچه و بازار شکل می گیرد، برخی تلخ و برخی شیرین، اما به هر حال در چند مورد خواهد بود. روزها. موضوع مذاکرات هسته ای سقوط عرصه سیاسی است.

در چنین شرایطی نه روح مذاکره و جایگاه آن و نه عنوان این گفتگوها اهمیت دارد، بلکه نتیجه و موفقیتی است که از آن به عنوان هنر دیپلماسی و در نتیجه برای افکار عمومی یاد می شود. در شرایط سخت، نتایج مذاکرات از هر چیزی مهمتر است. رویاها و امیدهای خود را با آن بسازید و در چنین فضایی نقش بزرگان در عرصه تصمیم گیری برای ایجاد آرامش و امید بسیار تعیین کننده است.

از سوی دیگر، برخی ملاحظات سیاسی ممکن است در گفتگوها مفید باشد، زیرا دیپلمات ها می توانند از ابزارهای مختلفی برای مدیریت مخالفان خود با حفظ منافع ملی و کسب امتیازات لازم استفاده کنند، به گونه ای که در نهایت احساس پیروزی به همراه داشته باشد. داشتن طرح ها و نقشه های متعدد برای ارائه در میز مذاکره می تواند بحث ها را از نقطه انجماد به نقطه جوش برساند.

اکنون در شرایطی که خاورمیانه به گذرگاهی برای ورود مقامات مختلف جهانی و هیئت‌های مختلف برای اجرای برنامه‌های خود به این منطقه تبدیل شده است، به نظر می‌رسد هر بازیگر عاقلی باید امتیاز خود را محاسبه کند تا از بازی دیپلماتیک فعلی جلوگیری کند. . عقب نشینی نکنید و به عبارتی با فعال کردن رایزنی و دیپلماسی، خنثی کردن سیاست رقبا و استفاده از فرصت های مناسب را در نظر بگیرید.

اکنون سفر بایدن ادامه دارد و پوتین نیز به منطقه می رود و مقامات دیگر نیز در حال برنامه ریزی برای سفر هستند. در چنین شرایط بحرانی، هر واحد سیاسی باید منافع خود را در اولویت قرار دهد، اما تجربه چند ماهه مذاکرات به ما می گوید. که دولت سیزدهم به دلایل مختلف نتوانست این بار را به سر منزل مقصود برساند و از این رو در ذهن مردم این است که اگر برنامه ای برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک یا لغو همه مجازات ها یا هر عنوانی داشتند، دارند. برای استفاده از فرصت ها اقدام کنند و اگر نه، تاریخ معلم خوبی برای افرادی است که نمی توانند از فرصت ها استفاده کنند.

دکمه بازگشت به بالا