استان ها

خواندن نماز عید فطر مستحب است یا واجب؟

نماز عید فطر مستحب است یا واجب؟

یکی از سوالات متداول در مورد عید سعید فطر در مورد نماز عید فطر است. لازم به ذکر است که نماز عید سعید فطر در زمان و فصول و روزهای کرونا واجب نیست، بلکه مستحب است.

به گزارش نازک نارنجی؛ یکی از سوالات مربوط به ماه مبارک رمضان به ویژه در رابطه با روز عید سعید فطر در مورد نماز است. عید فطر Ang.

بر اساس این گزارش، نماز عید سعید فطر در زمان و فصل کنونی واجب نیست، بلکه مستحب است. نماز عید فطر طبق نظر امام خمینی (ره) ug رهبر معظم انقلاب اسلام، افرادی که از طرف کشیش تعیین شده و امامت جمعه یا نمایندگی ولی فقیه دارند، می توانند به نیت جماعت بخوانند و دیگران به آنها اقتدا کنند.

اما کسانی که به عنوان ولی فقیه و به نظر غیر امام خمینی (ره) منصوب نمی شوند و مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی، جماعت این نماز برای امید و ثواب اقامه می شود و اشکالی ندارد. البته این دعا را می توان به صورت فردی نیز خواند.

این نماز اذان و اقامه و قضا ندارد. کیفیت این نماز دو رکعت است که در هر رکعت یک حمد و یک سوره خوانده می شود. در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم چهار قنوت می گویند.

نمازی که امروزه متداول است مانند ذکر قنوت نماز عید فطر است که مستحب است و واجب نیست، اما خواندن قنوت نماز عید فطر واجب است و هر نمازی غیر از نماز معمول را می توان خواند. بدون هیچ مشکلی؛ اما اصل قنوت در این نماز واجب است.

دکمه بازگشت به بالا