عمومی

مافیای صنعت خودروسازی، پیچ تاریخی و زمینه‌سازی برای ظهور! 

این صنعت ترکیبی از سودجویی، جهل، سردرگمی و غارت و جنایت و جنایت و قتل علیه مردم مظلومی است که مشتریان اجتناب ناپذیر آن صنعت انحصار و رانت خواری هستند.
اخیراً یکی از افسران شجاع پلیس از باز نکردن بیش از 90 درصد ایربگ ها و دستکاری آلیاژ موجود در مخازن گاز باعث سوختن ایربگ خودرو در صورت تصادف می شود و وزیر صمت به این نتیجه رسیده است که مافیا این صنعت مسلط است!

همیشه فکر می‌کردم حاکمان این سرزمین، به‌ویژه آنهایی که بیشترین اقتدار را دارند و چشم‌ها و ابروها و انگشتانشان را متمرکز می‌کنند، می‌توانند آشوب ایجاد کنند و همه نیروها و امکانات ناسود را بسیج کنند. برای یک موضوع چگونه می توانند این – و بسیاری مسائل مشابه دیگر – را نادیده بگیرند و خواب را ندزدند؟
آیا حل این مشکل در زمانی که پر از دانش، مهارت و تجربه در چنین صنعتی است غیرممکن است؟

به نظر می رسد حداقل دو عامل دخیل هستند:
دلیل اول سودهای کلانی است که مافیا در این صنعت به دست آورده است و این مافیا علیه القاعده با نفوذ و تسلط خود بر سه قوه، همه راه های ممکن را برای اصلاحات می بندد.

دومین عاملی که نقش مهمی در شکل‌گیری سبک حاکمیت کنونی داشته است، ارزش‌های انقلابی کبدی و هذیانی است که پیشرفت، آرامش و امنیت ایرانیان را به گروگان گرفته است. آرمان تسخیر منطقه، سرنگونی رژیم اسراییل، به زانو درآوردن غرور غرب و فتح و دگرگونی جهان با همان الگو، دین و دنیای ایرانیان را متحول کرده ایم.

این دیدگاه آرمان گرایانه گاهی به یک نقطه عطف تاریخی اشاره می کند، زیرا همه وقایع رخ داده در تاریخ بشر مقدمه ای برای رسیدن به این نقطه عطف تاریخی است، که نظام ما افتخار هدایت آن را داشته و پس از آن. نقطه تغییر ، جامعه جهانی باید از الگو و الگوی حاکمیت فعلی در جمهوری اسلامی بهره مند شود و به سعادت دنیا و آینده برسد!

این آرمان گرایی گاه از پیوند ظهور و بسترسازی آن سخن می گوید، چنانکه منجی و مصلح عالم بشریت در انتظار همت و تلاش مسئولان سرشار از اخلاص، معنویت و صفا در نظام جمهوری اسلامی است و خداوند در شرف تحقق است. موفقیت را ببینید دولت انقلابی که راه را آماده می کند باید مجوز حضور را صادر کند!

حال باید عادلانه بود اگر سطح ارزش ها و ارزش ها و دغدغه ها در یک سیستم اصیل تر و ملکوتی تر است، چه چیزهایی باید درگیر کارهای کم اهمیتی مانند ارتقای صنعت خودرو، ریشه کنی فقر، بهبود روابط جهانی و مبارزه با فساد باشد. ، و غیره. کند.

با این مدل از حکومت، حاکمان می توانند به راحتی و بی دغدغه بر شانه های جامعه سوار شوند و از قانون سریع خود که نیازی به تغییر و نوآوری احساس نمی کنند، تبعیت کنند.
راستش اگر من و شما جای آنها بودیم، یک لحظه فکر کنیم که برای داشتن یک دولت بهتر و کارآمدتر چه کار کنیم؟!

دکمه بازگشت به بالا