استان ها

تشکیل کارگروه تخصصی بررسی گسل‌های فعال؛ یک اورژانس ملی

رئیس گروه ساینتولوژی پژوهشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران تشکیل تیم ویژه برای کار بر روی گسل‌های فعال را یک اورژانس ملی دانست و گفت: زلزله‌ها از طریق گسل‌های فعال رخ می‌دهند تا از آسیب‌های ناشی از زلزله جلوگیری شود. برای هزینه قابل توجه مقاومت در برابر زلزله، ابتدا باید گسل ها را شناسایی کرد و از فعالیت گسل ها شناخت.

دکتر. مرتضی فتاحی در گفت وگو با نازک نارنجیوی با تاکید بر اینکه نیاز مبرمی به تکمیل نقشه گسل های فعال ایران قبل از ساخت و ساز بیشتر وجود دارد، توضیح داد: سوال شد. از طرفی گسل پردیسان را به عنوان گسل پنهان مطرح کرد. بنابراین اخیراً در نقشه گسل های تهران محل این گسل ها به صورت خط چین ارائه شده است. این خطاها نقش مهمی در تحلیل خطر زلزله تهران دارند. بنابراین قبل از هر گونه ساخت و ساز جدید، شناخت نقش این گسل ها ضروری است.

تشکیل یک گروه کاری ویژه برای مطالعه خطاهای فعال؛  اورژانس ملی

رئیس گروه ساینتولوژی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفت: در 40 سال گذشته حدود 15 زمین لرزه ویرانگر بالای 6 و نیم ریشتر در ایران رخ داده است که احتمال وقوع هر کدام در یک زلزله بزرگ وجود دارد. مشاهده شد: ساختمان در برابر زلزله. توانبخشی هزینه دارد. به همین دلیل است که باید بدانیم چگونه سازه ها و تاسیسات را در برابر زلزله مقاوم کنیم و هزینه ها را با چه میزان و سرعتی بهینه کنیم.

دکتر. فتاحی بیان کرد: علت وقوع زمین لرزه ها گسل های فعال هستند و فعالیت آنها نیاز به رسیدگی دارد. سپس نقشه دقیقی از خطاهای فعال ترسیم کنید. سپس منطقه بندی و کدگذاری. سپس سازه ها و تأسیسات را می سازیم.

وی گفت: در ایران در رابطه با زلزله و گسل های فعال کارهای مهم و ارزشمندی توسط سازمان ها، مراکز و نهادهای مختلف در حال انجام است، اما بررسی ها به صورت موردی انجام می شود و هر مورد متعلق به گروه خاصی است و این موارد جوابگوی نیاز کشور نیست.» و گاهی اوقات به اندازه کافی دقیق نیست. زیرا در حال حاضر موضوع زلزله و موارد مرتبط با زلزله و گسل های فعال زلزله توسط نهادهای مختلف و بعضا مشابه ایران از جمله این نهادها، سازمان زمین شناسی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه مرکز، مسکن مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. . و تحقیقات شهرسازی زیر نظر وزارت راه و شهرسازی، مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران زیر نظر وزارت علوم و سایر مراکز زیر نظر سایر وزارتخانه ها و شهرداری ها.

رئیس گروه پیمایش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران یادآور شد: با توجه به محدودیت مالی، تجهیزاتی و امکانات ویژه و محدودیت اشتغال برابر، تمامی امکانات موجود در کشور باید به بهترین شکل ممکن در دسترس باشد و این مطالعات انجام شده است. باید تحت یک کارگروه ویژه ملی سازماندهی شود. به عبارت دیگر، مطالعات باید به صورت سازمان یافته انجام شود.

وی در خصوص نیروی کار متخصص نیز توضیح داد: نیاز مبرمی به برنامه مدون و مدیریت جریان با هدف استفاده از تمامی نیروهای ویژه و امکانات مربوط به ساماندهی وجود دارد و این یک موضوع مهم ملی است. لذا پیشنهاد می شود کارگروه تخصصی بررسی خطاهای فعال بلافاصله با حضور نمایندگان کلیه نهادهای ذیربط زیر نظر مدیریت بالادستی تشکیل شود.

رئیس گروه پیمایش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در خصوص تعریف و کاربرد پهنه بندی و کدگذاری خاطرنشان کرد: پهنه بندی یا پهنه بندی مناطق بر اساس نقش زلزله عبارت است از تقسیم مناطق جغرافیایی به سطوح مختلف از نظر. واکنش به زلزله نقشه پهنه بندی لرزه ای بر اساس شتاب متغیر حرکت زمین و برای دوره های بازگشت مختلف تهیه شده و شامل پهنه بندی بسیار زیاد، زیاد، نسبتاً زیاد، متوسط، نسبتا کم و کم خطر می باشد. یعنی مشخص می شود که آیا این ساخت و ساز می تواند ایراد داشته باشد یا خیر و فاصله آن با گسل چقدر است، چه ساختمانی می توان ساخت. سپس کدگذاری ساخت و ساز انجام می شود، یعنی قوانین حاکم بر طراحی، ساخت، بازسازی و تعمیر انواع سازه ها. کدها حداقل الزامات را برای ایمن بودن سازه برای ساکنین مشخص می کنند.

به گزارش نازک نارنجی، نقشه فوق برگرفته از مقاله نظری و همکارانش (1389) / حمید نظری، ژان – فرانسوا ریتز، رضا سلامتی، علیرضا شهیدی، حسن حبیبی، منوچهر قرشی، علیرضا کریمی باوندپور است. (2010). تمایز اسکارپ ها و سواحل معیوب: پرسش زیست محیطی دشت های کهریزک، ری شمال و ری جنوبی تهران (ایران)

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا