ورزشی

رسول پناه پرسپولیس را محکوم کرد

به گزارش شفاف، آخرین رای کمیته درباره وضعیت بازیکنان صادر شد. آرا به شرح زیر بود:

با توجه به شکایت مهدی رسول پناه از باشگاه پرسپولیس تهران به دلیل مطالبه بیست و چهار میلیارد ریالی با تاخیر پرداخت، کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص بخشی از درخواست شاکی به مبلغ بیست و دو نفر اعلام شد. میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال. به باشگاه قرض داد، دستور عدم شنوایی صادر کرد. باشگاه پرسپولیس به پرداخت ششصد و بیست میلیون ریال بابت اصل مطالبه و پرداخت هزینه دادرسی محکوم شد.

در پی شکایت محمد بائوج رضایی از باشگاه سایپا، سایپا بابت مطالبه وجه دو میلیارد و پانصد میلیون ریالی به پرداخت این مبلغ و هزینه دادرسی محکوم شد.

با توجه به شکایت فرشاد سالاروند از باشگاه مس رفسنجان مبنی بر مطالبه هفتصد و هشتاد میلیون ریال، باشگاه مس به پرداخت ششصد و بیست و یک میلیون و یکصد و هشتاد و هشتاد و هشت هزار ریال و هزینه دادرسی محکوم شد.

عباس محمدیان از باشگاه ماشین سازی تبریز به دلیل مطالبه پول شکایت کرد اما کمیته وضعیت بازیکنان این پرونده را رد کرد.

شکایت مهرداد طهماسبی از باشگاه شمس آذر قزوین (بادران سابق، تهران) به دلیل مطالبه یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال، این باشگاه به پرداخت مبلغ مطالبه و هزینه دادرسی محکوم شد.

در شکایت حمید جوکار از باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز به دلیل داشتن هشتصد و هفتاد میلیون ریال، این باشگاه در دادگاه به پرداخت چهارصد و پنجاه و سه میلیون ریال و جزای نقدی محکوم شد.

محسن آقایی از باشگاه خیبر خرم آباد شکایت کرد که این باشگاه به پرداخت کل مبلغ مطالبه شده به مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون و هشتصد هزار ریال و هزینه دادرسی محکوم شده است.

هادی ریش اصفهانی از باشگاه شهرداری ماهشهر بابت مطالبه مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال شکایت کرد که طبق مصوبه کمیته وضعیت بازیکنان باید به این باشگاه پرداخت شود.

باشگاه ملوان بوشهر از سبحان فالح و باشگاه پارس جنوبی به دلیل فسخ ناعادلانه یک طرفه شکایت کرد و کمیته شکایت شاکی را رد و شکایت را رد کرد.

دکمه بازگشت به بالا